หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
 
รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB
 
  ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้...
  มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายส...
  เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,...
มมส ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต
 
  มมส มอบไข่ไก่ พร้อมลงพื้นที่ช่วยประกอบอาหาร เพื่อส...
  มมส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ แก่ชุมชนรอบ...
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงดนตรีรูปแบบ Acous...
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564
  ก้าวต่อไป มมส : ขยายถนน 4 เลน มมส - ดอนยม เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจร - น้ำท่วม
  มมส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 12) 
โรงพยาบาลสุทธาเวช ประกาศรายชื่อนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 “AstraZeneca” (สำหรับผู้ได้รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ในเดือนกรกฎาคม2564) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30- 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  (อ่าน 27) 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  (อ่าน 23) 
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 25)
คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มมส) (วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564 อบรมทางระบบออนไลน์)  (อ่าน 30)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 33) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 10/2564)  (อ่าน 237)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 9/2564)  (อ่าน 197)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2564)  (อ่าน 144)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 7/2564)  (อ่าน 154)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิขอรับ SIM CARD เพื่อการเรียนออนไลน์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 954)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 1872)
ขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  (อ่าน 1171)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)  (อ่าน 1063)
ประกาศเรื่องการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)  (อ่าน 438)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวปฏิทินการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 33) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (ครั้งที่ 10/2564)  (อ่าน 237)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 9/2564)  (อ่าน 197)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2564)  (อ่าน 144)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 7/2564)  (อ่าน 154)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,038,921  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu