หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
The 7th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies
 
  โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสู...
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,000 ชุด ให้กับ 3 โรงพยาบาล
 
  พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท) บริจาคเงิน ...
  บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) พ...
  ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้ รพ.สนาม มมส
 
  มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240...
  นร. 7,000 คน ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ มมส เปิดรับร...
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ...
มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240...
 
  มมส รับดูแลน้องโวลต์ นร.เรียนเก่งแต่ยากจน หลังยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์...สานฝันสู่อาชีพหมอ
  โรงพยาบาลสุทธาเวช ขยายเวลาสำรวจความต้องการผู้มีประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งขยายวันกำหนดส่งหนังสือและการให้บริการช่วงป้องกัน COVID-19  (อ่าน 2) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 25) (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 312)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 3410)
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ ติว ก.พ. (ฟรี)  (อ่าน 18)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะดำเนินการเอง) รอบที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบนอกเวลาราชการ)  (อ่าน 41)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะดำเนินการเอง) รอบที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบนอกเวลาราชการ)  (อ่าน 41)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะดำเนินการเอง) รอบที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบเทียบเข้า)  (อ่าน 20)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)  (อ่าน 23)
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 3741)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 2) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 1) 
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 6)
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 414)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งขยายวันกำหนดส่งหนังสือและการให้บริการช่วงป้องกัน COVID-19  (อ่าน 2) 
โรงพยาบาลสุทธาเวช เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีมาตรฐาน (Pool PCR testing for Covid-19)  (อ่าน 37)
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์สนับสนุนการตรวจ รักษาโรค ในสภาวะการระบาดของโรค COVID-19  (อ่าน 18)
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบโลโก้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  (อ่าน 22)
ขอความร่วมมือ (ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนิสิต) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  (อ่าน 45)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,758,135  คน
ผู้ชมออนไลน์   8
 
Logo Msu