หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564
 
  ตารางรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค...
  ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้...
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น ให้ ม.มหาสารคามป้องกันโควิด-19
 
  รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม...
  รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำ...
มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19
 
  มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563
  คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรมการประชุมวิ...
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรม...
มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรม...
 
  คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 10”
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)
  คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบำบัด
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 "สัจมิตร" ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2564  (อ่าน 5) 
ประกาศกำหนดพื้นที่ให้บริการจำหน่ายดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 524)
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563  (อ่าน 60)
แนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศง่ายๆ ได้ตรงตามหลักสูตร  (อ่าน 12)
เตรียมพบกับ กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ (ห้องสมุดเคลื่อนที่)  (อ่าน 12)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองแผนงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 34)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน  (อ่าน 34)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2563  (อ่าน 334)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 58/2563  (อ่าน 193)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 32/2563 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 1127)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประสงค์ให้ทุนสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้ขอรับทุนที่จัดทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 10)
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563  (อ่าน 60)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุน Japan Study Support Scholarships  (อ่าน 32)
ประชาสัมพันธ์ทุน KBank Young Scholarship ประจำปี 2564 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  (อ่าน 18)
ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564  (อ่าน 34)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองแผนงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 34)
จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 3) 
บริษัท เอทีเอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ที่จบการศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแผนกบัญชี (ด่วน)  (อ่าน 6)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน  (อ่าน 34)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2563  (อ่าน 334)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,423,696  คน
ผู้ชมออนไลน์   14
 
Logo Msu