หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม
 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที...
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยว...
  ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหา...
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
 
  รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  รางวัลการประกวด BlueScope Design Award 2018
  รางวัลการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 17 ระดับป...
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรีย...
  มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน มอดินแดงเกม...
  มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูต...
 
  มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ครั้งที่ 2
  มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3
  VOICE OF MSU : โครงการนักข่าวแห่งอนาคต
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญเป็นเพื่อน LINE@ ตัวใหม่ กับสำนักวิทยบริการ มมส  (อ่าน 31)
สำนักวิทยบริการ แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งหนังสือ  (อ่าน 26)
สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 69)
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)  (อ่าน 113)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 109)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 69)
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)  (อ่าน 113)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 109)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 369)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)  (อ่าน 268)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)  (อ่าน 84)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 65)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  (อ่าน 116)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) ครั้งที่ 58  (อ่าน 72)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค  (อ่าน 83)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 65)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  (อ่าน 116)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) ครั้งที่ 58  (อ่าน 72)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค  (อ่าน 83)
กองทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระดับปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (อ่าน 82)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 69)
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)  (อ่าน 113)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 109)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 369)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 17th International Conference of Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banks (APASTB 2018)  (อ่าน 250)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญเป็นเพื่อน LINE@ ตัวใหม่ กับสำนักวิทยบริการ มมส  (อ่าน 31)
สำนักวิทยบริการ แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งหนังสือ  (อ่าน 26)
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)  (อ่าน 113)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 109)
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม  (อ่าน 263)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,538,315  คน
ผู้ชมออนไลน์   17
 
Logo Msu Msu 50