หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญนักวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์
 
  ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพ...
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเ...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
รางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
 
  รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการกา...
  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดถ่ายภาพงา...
  รางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น
UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน
 
  มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi University for ...
  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศ...
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธ...
UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอด...
 
  ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส
  มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2562
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างบทบาทนักประชาสัมพันธ์ที่ดี”   (อ่าน 5) 
ขอเชิญนักวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์   (อ่าน 6) 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19) 
การเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 30) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน The Trendhim Scholarship   (อ่าน 40)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างบทบาทนักประชาสัมพันธ์ที่ดี”   (อ่าน 5) 
ขอเชิญนักวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์   (อ่าน 6) 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ The 4th International Agro-Industry Short Course Program 2019 (AISC 2019) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)  (อ่าน 14)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 41)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน The Trendhim Scholarship   (อ่าน 40)
ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 99)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference Modern Applied Sciences, Engineering and Technology Application 2019 (ICMASET 2019) ณ Bayview Beach Resort เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานในวันที่ 12 กันย  (อ่าน 71)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนและโครงการด้านการศึกษา โดย Youth Exchange Scholarship (YES) หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2562  (อ่าน 107)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 1) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 6) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 29) 
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 75) 
กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  (อ่าน 119)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน The Trendhim Scholarship   (อ่าน 40)
ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 99)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 - 30 กรกฎาคม 2562   (อ่าน 296)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1/2562  (อ่าน 109)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกลิงค์ที่นี่ >> https://bit.ly/2ICFKAU  (อ่าน 123) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Science (Teaching of Mathematics) ณ The School of Mathematical Sciences, University Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 26)
นิสิตที่สั่งจอง ชุดนิสิต และเครื่องหมายนิสิต ทางระบบออนไลน์ หากนิสิตต้องการจะเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้ที่อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  (อ่าน 120)
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 371)
เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 3762)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ จาก TCAS รอบที่ 1-5 ตรวจร่างกายพร้อมกันนะ  (อ่าน 10) 
รายละเอียดวันรายงานตัว สวมชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต (ตามสะดวก) ***ส่งเอกสารรายงานตัว (TCAS รอบที่ 3-5)*** วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารค  (อ่าน 10) 
ปฏิทินกิจกรรม สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 12) 
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 371)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 1927)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวปฏิทินการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 6) 
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 75) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 84)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 121)
บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (ด่วน) หลายตำแหน่ง  (อ่าน 21)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ The 4th International Agro-Industry Short Course Program 2019 (AISC 2019) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)  (อ่าน 14)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 41)
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand  (อ่าน 101)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 81)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ จาก TCAS รอบที่ 1-5 ตรวจร่างกายพร้อมกันนะ  (อ่าน 10) 
รายละเอียดวันรายงานตัว สวมชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต (ตามสะดวก) ***ส่งเอกสารรายงานตัว (TCAS รอบที่ 3-5)*** วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารค  (อ่าน 10) 
ปฏิทินกิจกรรม สำหรับน้องๆ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 12) 
การเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 30) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ PUTRA Experience Summer Schools   (อ่าน 14)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,349,355  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu Msu 50