หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563
 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแ...
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : โคมไฟ (โคมไฟ พานทอง)
 
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับกา...
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับกา...
  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ...
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส
 
  มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี
  อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม มมส เขตพื้นที่...
  มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถว...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
 
  มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562
  ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (3 ธ.ค. 62)
  ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (3 ธ.ค. 62)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CPN Young Professional Program ที่เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่มีความสามารถด้านภาษาจีน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงาน Customer Services กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม 2563   (อ่าน 22)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครขอรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงานนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ณ Academia Sinica (AS) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2562  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเภททุนให้เปล่า   (อ่าน 60)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2563 สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 38)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ IKEI Photo Contest ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,200 ยูโร (หมดเขตรับส่งผลงานวันที่ 31 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 22)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.ศธ.)  (อ่าน 98)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ อบรมศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น อาหารว่างไทย และขนมไทยโบราณหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  (อ่าน 216)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 273)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครขอรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงานนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ณ Academia Sinica (AS) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2562  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเภททุนให้เปล่า   (อ่าน 60)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2563 สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 38)
เชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครชิงทุนการศึกษาจำนวนมากกว่า 100 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ Ton Duc Thang University (TDTU)   (อ่าน 25)
ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 11) และการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6)  (อ่าน 119)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครขอรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงานนานาชาติ สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ณ Academia Sinica (AS) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2562  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเภททุนให้เปล่า   (อ่าน 60)
เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2563 สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 38)
เชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครชิงทุนการศึกษาจำนวนมากกว่า 100 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ Ton Duc Thang University (TDTU)   (อ่าน 25)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครแข่งขันเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 122)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CPN Young Professional Program ที่เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่มีความสามารถด้านภาษาจีน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงาน Customer Services กับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม 2563   (อ่าน 22)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ IKEI Photo Contest ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,200 ยูโร (หมดเขตรับส่งผลงานวันที่ 31 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 22)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 10)
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  (อ่าน 61)
ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต และนักเรียน ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด “MSU Life” โดยนำเสนอภาพของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านทัศนียภาพ อาคาร สถานที่ การดำเนินชีวิตที่มีความสุขความสดใส และความสง่างามของนิสิต ในมุมมองที่สร้างสรรค์ กับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เกิดขึ้น ภายในม  (อ่าน 38)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,705,608  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu