หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตุ้มโฮมครูชวนวิ่ง EDU Running 2022
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับก...
  สำนักศึกษาทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตที่สนใจเ...
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
  รางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism
  รางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวั...
  รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วย...
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารบรมราชกุมารี
 
  กองบริการการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อม...
  มมส ต่อยอดผลงานวิจัย พัฒนา “น้ำตรีผลาสูตร Low Suga...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามปรับภูมิทัศน์มหาวิทยา...
สุดยอดนักวิจัย มมส ค้นพบพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก 8...
 
  Spotlight MSU : EP 01 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการพัฒนาพื้นที่ ฟาร์มนาสีนวน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตร มิติใหม่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต
  เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กับเทคนิคการใช้รังสีอินฟราเรดปราบ
  มมส ลงนามความร่วมมือ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วิจัยดูแลสุขภาพในสถานศึกษา
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 13) 
ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565  (อ่าน 7) 
สำนักศึกษาทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. หัวข้อ Video-Making Workshop  (อ่าน 12) 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตุ้มโฮมครูชวนวิ่ง EDU Running 2022  (อ่าน 15) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 13)  (อ่าน 33) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 13)  (อ่าน 33) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7)  (อ่าน 21) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7)  (อ่าน 16) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 18) 
ผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่2/2565  (อ่าน 67)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  (อ่าน 16) 
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2)  (อ่าน 19)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 163)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  (อ่าน 101)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (อ่าน 130)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการต่างๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 10) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม  (อ่าน 29)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  (อ่าน 35)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)  (อ่าน 163)
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 773)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  (อ่าน 16) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 163)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  (อ่าน 101)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565  (อ่าน 130)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 9/2564)  (อ่าน 97)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,231,526  คน
ผู้ชมออนไลน์   8
 
Logo Msu