หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี หรือ เทคโน ฟาร์ม...
  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที...
  ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เ...
รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
 
  รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เพาะกาย
  รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
  รางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ...
อธิการบดี มมส มอบธงมหาวิทยาลัยให้กำลังใจทัพนักกีฬาฯ
 
  มมส ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่...
  มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหารา...
  มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA ครั้งท...
VOICE OF MSU : Winter School 2018
 
  เก็บตก : ตำลีลาสะท้านฟ้ามหาสารคาม : ช่อง 3 (19 ม.ค. 61)
  คลีนิคสร้างสุข : การแสดงความรู้สึกที่เป็นบวกต่อผู้ป่วย
  มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การสรุปผลการดำเนินงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา  (อ่าน 57)
สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะ   (อ่าน 27)
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 42)
ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เจีย ถิง รักต้องห้าม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 61)
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี หรือ เทคโน ฟาร์ม แฟร์ ครั้งที่ 16  (อ่าน 96)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 12) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 9) 
งานยานยนต์ กองกลาง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 34)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 287)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจละแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 372)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 12) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 9) 
งานยานยนต์ กองกลาง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 34)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 287)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจละแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 372)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน  (อ่าน 66)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 (10th National Science Research Conference : SCR  (อ่าน 248)
ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561  (อ่าน 489)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการออกให้บริการโครงการห้องสมุดพบคณะ   (อ่าน 27)
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 42)
ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เจีย ถิง รักต้องห้าม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 61)
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี หรือ เทคโน ฟาร์ม แฟร์ ครั้งที่ 16  (อ่าน 96)
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล : แว่นแก้ว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2561  (อ่าน 55)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,264,545  คน
ผู้ชมออนไลน์   22