หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health
 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิ...
  ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี ...
  โฮม The Evolution Concert (โครงการดุริยางคนิพนธ์คร...
รางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
 
  ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : แผ่นรองอเนกประสงค์
  ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : แผ่นรองอเนกประสงค์
  ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : แผ่นรองแก้ว
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
 
  มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มมส จัดอบรมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจั...
มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัล...
 
  VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน”
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019)
  Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2562 : MSU GREEN LIBRARY  (อ่าน 7) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 16) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 8) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจขอทุนการฝึกอบรม ASEAN-India Research Training Fellowship (AI-RTF)  (อ่าน 6) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันออกแบบชั้นนำ อันดับต้นระดับโลก Domus Academy ประเทศอิตาลี (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 5 เมษายน 2562)  (อ่าน 3) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจขอทุนการฝึกอบรม ASEAN-India Research Training Fellowship (AI-RTF)  (อ่าน 6) 
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0  (อ่าน 17)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 17)
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 MRC  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 16) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 8) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน 2 โครงการ คือ 2019 Short-Term Student Exchange Program (Inbound) และ 2019 Global Internship Program (Inbound) (หมดเข  (อ่าน 9) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ Government of Ireland - International Education Scholarships (GOI-IES) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 7) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการ Researcher Mobility Program - Inflow of Foreign Researchers  (อ่าน 27)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองกิจการนิสิต ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ)  (อ่าน 16) 
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 79) 
คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 33) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 59)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  (อ่าน 52)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน 2 โครงการ คือ 2019 Short-Term Student Exchange Program (Inbound) และ 2019 Global Internship Program (Inbound) (หมดเข  (อ่าน 9) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ Government of Ireland - International Education Scholarships (GOI-IES) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 7) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการ Researcher Mobility Program - Inflow of Foreign Researchers  (อ่าน 27)
The University of Padova ประเทศ Italy มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย STARS Grants 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2562)  (อ่าน 24)
รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาไทย ไปเรียน ม.ชั้นนำระดับโลก (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2562 (เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์))  (อ่าน 48)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C (March-May Application  (อ่าน 16)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 289)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 195)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริยญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่1 การรับด้วย Portfolio )  (อ่าน 155)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจที่ศึกษาต่อยังประเทศไต้หวัน สามารถอ่านคู่มือแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและวางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษา  (อ่าน 70)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

กองกิจการนิสิต ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ)  (อ่าน 16) 
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 79) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 59)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 1602)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0  (อ่าน 17)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 17)
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 MRC  (อ่าน 50)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The 1st SEAMEO RIHED-JANU Seminar and Study Visit to Japan  (อ่าน 42)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2562 : MSU GREEN LIBRARY  (อ่าน 7) 
ขอเชิญนิสิต ทุกระดับ ทุกชั้นปี บุคลิกดี กล้าแสดงออก เข้าร่วมประกวด MSU Green Library Ambassador  (อ่าน 3) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันออกแบบชั้นนำ อันดับต้นระดับโลก Domus Academy ประเทศอิตาลี (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 5 เมษายน 2562)  (อ่าน 3) 
ขอเชิญชวน นิสิต มมส ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต และสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 1) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 เยน พร้อมโอกาสในการเดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2019)  (อ่าน 3) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,156,410  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu Msu 50