หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60
 
  กิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชากา...
  โครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพร...
ทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
 
  รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น
  รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา ...
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ.เยี่ยมชม มมส
 
  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ร่วมจัดนิทรรศการ 25 ปี
  มองอีสานผ่าน NBT สัมภาษณ์ มมส ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...
  มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิท...
VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาห...
 
  มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560
  วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทปอ)
  นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (12 ส.ค. 60)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยว ปี 2561 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (อ่าน 16) 
โครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017  (อ่าน 14) 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน  (อ่าน 42) 
ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 65) 
ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 48) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 1) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 35) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา  (อ่าน 56) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 19) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 74/2560  (อ่าน 113) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

โครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017  (อ่าน 14) 
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)  (อ่าน 78)
ขอเชิญชวนนิสิต มมส ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการถลางมหานคร เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อใช้ในโครงการใน Theme ศิลปะวัฒนธรรมไทย นักศึกษาสามารถชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศน  (อ่าน 141)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017  (อ่าน 270)
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ  (อ่าน 413)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 1) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 35) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 74/2560  (อ่าน 113) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 73/2560  (อ่าน 43)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะแพทยศาสตร์) จำนวน 6 อัตรา ครั้งที่ 72/2560  (อ่าน 131)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

โครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 8) 
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยว ปี 2561 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (อ่าน 16) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60 ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 50)
กองกิจการนิสิตรับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ (น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)  (อ่าน 29)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Insight 2018  (อ่าน 60)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,882,892  คน
ผู้ชมออนไลน์   5