หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ
 
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INT...
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมว...
  ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาก...
รางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12
 
  รางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018
  รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูต...
มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปีที่ 2 ครั้งที่ 5
 
  จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต มมส
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมนิเทศ SUMMER SCH...
  ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบอาค...
มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต
 
  VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU VIP คว้าอันดับ 3 การแข่งขันกีฬา สกอ ครั้งที่ 37 จังหวัดขอนแก่น
  มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
  มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ครั้งที่ 2
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 10) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ  (อ่าน 48)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)  (อ่าน 29)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม South-East Asia Population and Health Biennial Conference on Population and Health 2018   (อ่าน 44)
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ BINUS International Joint Conferences 2018 ซึ่งมีงานประชุมในสาขาต่างๆ จำนวน 8 สาขา (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561)  (อ่าน 72)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 21)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 17)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 19)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 33)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 90) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  (อ่าน 54)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  (อ่าน 50)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 42)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 77)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 90) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  (อ่าน 54)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  (อ่าน 50)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 42)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 77)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 10) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ  (อ่าน 48)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)  (อ่าน 29)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี!!! เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีม STARTUP 2018  (อ่าน 63)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  (อ่าน 89)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ มมส แจ้งกำหนดส่งหนังสือภาคเรียนฤดูร้อน  (อ่าน 17)
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มมส ส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เข้าประกวด ในหัวข้อ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ลดขยะ ลดการทิ้ง รักษ์สิ่งแวดล้อม และ จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย เรื่อง ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ  (อ่าน 38)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี!!! เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีม STARTUP 2018  (อ่าน 63)
ตารางตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561  (อ่าน 166)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน WFEO Young Engineers Competition 2018 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีอายุไม่เกิน 35 ปี เข้าร่วมประกวดบทความที่เกี่ยวกับ 17 Sustainable Development Goals (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 86)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,602,686  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu Msu 50