หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นิสิต และบุคลากรผู้ที่สนใจหาทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ ขอเขิญชวนผู้...
  กีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 28
  ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิ่ง แลนนำนายช่าง มมส MSU E...
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
  ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิด...
  ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี...
6 มหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งาม สัมพันธ์ ผนึกกำลังร่วมมือขับเคลื่อนงานสร้างประโยชน์และคุณค่าแก่สังคม
 
  มมส ต้อนรับ 5 สถาบัน ร่วมงาน “มหามิตร จิตอาสา นครา...
  มมส ต้อนรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภา...
  มมส ร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุ...
มมส จับมือ ทีซีซีเทค และ ยิบอินซอย ตั้งเป้าสู่การเ...
 
  มมส เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน” สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
  มมส จัดสัมมนาวิชาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
  มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนชาว มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ สถาบันเครือเทา-งาม ในโครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕  (อ่าน 12)
ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป มาร่วมกัน : อ่านประวัติศาสตร์ เพื่อ เปลี่ยนประวัติศาสตร์  (อ่าน 15)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญชวนเยาวชน อายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ร่วมประกวดผลิตสื่อไวรัลคลิปชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท ในหัวข้อ ทหารไทยห่วงใยประชาชน ทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566  (อ่าน 24)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565  (อ่าน 65)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์-คำขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 2566  (อ่าน 48)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 18)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2566)  (อ่าน 36)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)   (อ่าน 24)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 5/2566)  (อ่าน 25)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท หรือเอก) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2566)  (อ่าน 26)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

MSU Hotline
รับปริญญา มมส
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2566)  (อ่าน 36)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)   (อ่าน 24)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 5/2566)  (อ่าน 25)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท หรือเอก) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2566)  (อ่าน 26)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางรัฐศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2566)  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนชาว มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ สถาบันเครือเทา-งาม ในโครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕  (อ่าน 12)
ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป มาร่วมกัน : อ่านประวัติศาสตร์ เพื่อ เปลี่ยนประวัติศาสตร์  (อ่าน 15)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์-คำขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 2566  (อ่าน 48)
ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม Social Impact Ideas   (อ่าน 129)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,938,741  คน
ผู้ชมออนไลน์   5
 
Logo Msu