หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
  เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spir...
  ขอเชิญเข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระ...
  กิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชากา...
รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2560
 
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
  รางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
  รางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า
มมส จัดค่ายผู้นำเยาวชนสากล
 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มมส รับรางวัลผู้บริหารการพยาบ...
  กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานแล...
  นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป...
สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒน...
 
  กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน
  นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  (อ่าน 44) 
กองคลังและพัสดุ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 32) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานธุรการ  (อ่าน 78) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 45) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 61) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 102 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 21) 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 67 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  (อ่าน 13) 
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต่อการใช้งานในราชการต่อไป โดยวิธีการขายทอดตลาดจำนวน 193 รายการ  (อ่าน 38)
เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการ จำนวน 1 งาน ของกองทะเบียนและประมวลผล  (อ่าน 43)
เปิดสอบราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญชวนนิสิต มมส ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการถลางมหานคร เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อใช้ในโครงการใน Theme ศิลปะวัฒนธรรมไทย นักศึกษาสามารถชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศน  (อ่าน 42)
ประชาสัมพันธ์ทุน Shape-Sea Research Grants Programme for 2018 (RGP 2018)  (อ่าน 175)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017  (อ่าน 199)
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐอินเดีย  (อ่าน 326)
ประชาสัมพันธ์ทุนการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The 3rd International Internship Scholarship (IIS 2017) ณ Informatics and Business Institute (IBI) ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 269)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  (อ่าน 44) 
กองคลังและพัสดุ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 32) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานธุรการ  (อ่าน 78) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 45) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 61) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญเข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  (อ่าน 51)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 13th Global Student Forum 2017  (อ่าน 57)
ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 79)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4  (อ่าน 74)
เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan) โดยอาจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 107)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,831,833  คน
ผู้ชมออนไลน์   4