หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
เปิดรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3
 
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา...
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
 
  รางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งท...
  รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวั...
  รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกร...
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง
 
  มมส จัดสรุปงาน - มอบงานสภานิสิตและองค์การนิสิต ปีก...
  มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน (สู้ COVID-19)
  มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care คัดกรองกลุ่ม...
8 New Normal วิถีชีวิตใหม่
 
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย เป็นสื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19
  มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

โครงการ E-Global Discovery Programme 2020  (อ่าน 23)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ   (อ่าน 32)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 145)
คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,Kongunadu Arts and Science College, Einstein Research Academy (ERA), India, Jenderal Soedirman University, Indonesia จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ The 7th International Conference on Food Agr  (อ่าน 53)
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2563 : Researh Workshop Online จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  (อ่าน 89)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Digital Marheting/Online Content  (อ่าน 54)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563  (อ่าน 75)
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ หรือตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งศาสตราจารย์  (อ่าน 94)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 32/2563 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 134)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 100)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)  (อ่าน 54) 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (รอบที่ 2) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 161)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1  (อ่าน 1084)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Digital Marheting/Online Content  (อ่าน 54)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 32/2563 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 134)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 100)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 32/2563 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 96)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563)  (อ่าน 110)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,055,293  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu