หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน
 
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา (MSU BOO...
  ขอเชิญชมละครเวทีจันทราโอบตะวัน (ละครประเพณี รุ่น 1...
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุ...
รางวัล Innovation for older persons
 
  รางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561
  รางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
  รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแบบโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ศูนย์ประกันฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั...
  มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมร...
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลั...
 
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
  วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 21) 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา (MSU BOOK FAIR) : ศูนย์หนังสือ สำนักพิมพ์ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 40 บูธ ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  (อ่าน 9) 
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development  (อ่าน 11)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2nd World Congress on Breast Cancer, Gynecology and Women Health  (อ่าน 9)
ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 30)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development  (อ่าน 11)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 2nd World Congress on Breast Cancer, Gynecology and Women Health  (อ่าน 9)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน  (อ่าน 11)
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 52)
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 66)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (อ่าน 24)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุน Europe-ASEAN Research Funding and Fellowship Opportunities  (อ่าน 55)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program   (อ่าน 100)
ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship Program for Thailand 2019 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2561  (อ่าน 109)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท  (อ่าน 153)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 21) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2561  (อ่าน 52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ครั้งที่ 125/2561  (อ่าน 54)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 9/2561  (อ่าน 74)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 66)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 21) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2561  (อ่าน 52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ครั้งที่ 125/2561  (อ่าน 54)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 9/2561  (อ่าน 74)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 66)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 52)
ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 66)
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 121)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น Winter Abroad at Yonsei ณ ประเทศเกาหลีใต้  (อ่าน 86)
หลักเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 218)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา (MSU BOOK FAIR) : ศูนย์หนังสือ สำนักพิมพ์ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 40 บูธ ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  (อ่าน 9) 
ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 30)
ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติกว่างซีของจีนเกี่ยวกับการจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้นนักศึกษานานาชาติจีน-อาเซียน 2018 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561)  (อ่าน 30)
ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบโลโก้ ครบ 10 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 32)
ขอเชิญชมละครเวทีจันทราโอบตะวัน (ละครประเพณี รุ่น 10)  (อ่าน 16)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,819,867  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu Msu 50