หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ : หัวข้อพลังใจพิชิตความสำเร็จ
 
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษ...
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยว...
  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการ...
รางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา กล้าใหม่.....
  รางวัลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้ง...
  รางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้...
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย : พลังใจพิชิตความสำเร็จ
 
  มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกัน...
  โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมและจริ...
  บุคลากร นิสิต มมส ร่วมซ้อมรำถวาย สมโภชพระพุทธกันทร...
มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
  มมส สืบสาน “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ออนซอนกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ”
  ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 51)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังชีวิตไร้ขีดจำกัด” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย พ.อ.นพ.พง  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ : หัวข้อพลังใจพิชิตความสำเร็จ โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินผู้สู้ชีวิต จิตรกรอิสระ ครุสอนศิลปะ และวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มห  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม  (อ่าน 157)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTM2018 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด  (อ่าน 113)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 51)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังชีวิตไร้ขีดจำกัด” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย พ.อ.นพ.พง  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ : หัวข้อพลังใจพิชิตความสำเร็จ โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินผู้สู้ชีวิต จิตรกรอิสระ ครุสอนศิลปะ และวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มห  (อ่าน 36)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 278)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5  (อ่าน 270)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 36) 
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  (อ่าน 17) 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)  (อ่าน 56) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 74) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) ครั้งที่ 58/2561  (อ่าน 143)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 36) 
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  (อ่าน 17) 
โรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานจำนวนหลายตำแหน่ง  (อ่าน 19) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 74) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) ครั้งที่ 58/2561  (อ่าน 143)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังชีวิตไร้ขีดจำกัด” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย พ.อ.นพ.พง  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ : หัวข้อพลังใจพิชิตความสำเร็จ โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินผู้สู้ชีวิต จิตรกรอิสระ ครุสอนศิลปะ และวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มห  (อ่าน 36)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 278)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5  (อ่าน 270)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 17th International Conference of Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banks (APASTB 2018)  (อ่าน 198)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลังชีวิตไร้ขีดจำกัด” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย พ.อ.นพ.พง  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ : หัวข้อพลังใจพิชิตความสำเร็จ โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินผู้สู้ชีวิต จิตรกรอิสระ ครุสอนศิลปะ และวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มห  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม  (อ่าน 157)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTM2018 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด  (อ่าน 113)
ขอเชิญชวน นักเรียน, นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจัดการแข่งขัน AIMSTAR Cover Dance Contest 2018  (อ่าน 110)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,464,089  คน
ผู้ชมออนไลน์   6
 
Logo Msu Msu 50