หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน งานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ The 8th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2021) : Online conference
 
  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ ฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรี...
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วม...
  ขอเชิญเข้าร่วมฟัง โครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเท...
รางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand MICE Youth Challenge 2021
 
  บริษัท มหากัญไบโอเทค จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ...
  พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท) บริจาคเงิน ...
  บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) พ...
มมส ปรับปรุงก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
 
  มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการเกษตร...
  กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้าง...
  มมส ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบ...
มมส ถวายเทียนพรรษา - ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564 (เป็...
 
  ครัวสนาม มมส มอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางวิกฤติโควิด-19
  ข้อควรปฏิบัติ “หลัง” เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID- 19
  ข้อควรปฏิบัติ “ระหว่าง” รับวัคซีน COVID- 19
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Flipster รวมนิตยสารดิจิตอลชั้นนำ  (อ่าน 1) 
สำนักวิทยบริการ แจ้งการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (อ่าน 3) 
ขอแจ้งปิดการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 16) 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5)  (อ่าน 11) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  (อ่าน 9) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอแจ้งปิดการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 16) 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5)  (อ่าน 11) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)  (อ่าน 32)
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7)  (อ่าน 44)
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญ เด็ก เยาวชน และบุคคลจากทั่วประเทศส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  (อ่าน 10) 
ขอเชิญนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนเครือเจริญโภคภํฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 90 ทุนๆ ละ 30,000 บาท  (อ่าน 154)
ขอเชิญนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปุนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 1 ทุนๆ ละ 40,000 บาท  (อ่าน 78)
ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา   (อ่าน 113)
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  (อ่าน 96)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Flipster รวมนิตยสารดิจิตอลชั้นนำ  (อ่าน 1) 
สำนักวิทยบริการ แจ้งการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  (อ่าน 3) 
ขอเชิญ เด็ก เยาวชน และบุคคลจากทั่วประเทศส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  (อ่าน 10) 
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอโครงการ : Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น ความยาวไม่เกิน 1 นาที  (อ่าน 45)
กรมการขนส่งทางราง เชิญชวน นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Clip VDO หัวข้อ : ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท  (อ่าน 27)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,901,707  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu