หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง
 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภา...
  เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุข...
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน...
  รางวัลชนะเลิศ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน โครงการ กล...
  รางวัลครุฑทองคำ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English Camp ครั้งที่ 10 สำหรับคณะวิทยาศาสตร์
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการสมโภชสา...
  คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง E...
  นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง E...
 
  คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ทำยังไงดี ?
  ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
  มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 3) 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม โครงการ วันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สวนป่าวัฒนธรรม ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  (อ่าน 3) 
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับยุวชนในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ประจำภาคฤดูร้อน  (อ่าน 5) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ The 13th Malaysia International Genetics Congress (MiGC 13) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ Bangi Resort Hotel รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 1)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 1st International Conference on Natural Toxicology and Pharmacology (1-ICNTP)   (อ่าน 4) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 3) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ The 13th Malaysia International Genetics Congress (MiGC 13) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ Bangi Resort Hotel รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 1)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 1st International Conference on Natural Toxicology and Pharmacology (1-ICNTP)   (อ่าน 4) 
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21  (อ่าน 5) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The International Palm Oil Workshop (IPOW2019) วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ Bangi Resort Hotel รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 8)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 1st International Conference on Natural Toxicology and Pharmacology (1-ICNTP)   (อ่าน 4) 
กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตพิการเพื่อรับทุนการศึกษา (แลน ปัน กัน MSU Running 2019) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ทุน  (อ่าน 31)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระยะเวลา ณ University of Pardubice สาธารณรัฐเช็ก(หมดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 76)
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 (หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันจั  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนการศึกษา The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 6) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 4) 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 46)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 115)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตพิการเพื่อรับทุนการศึกษา (แลน ปัน กัน MSU Running 2019) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ทุน  (อ่าน 31)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระยะเวลา ณ University of Pardubice สาธารณรัฐเช็ก(หมดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 76)
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 (หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันจั  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนแลกเปลี่ยนการศึกษา The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 39)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Bonn International Graduate School of Mathematics ประเทศเยอรมนี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทนักเรียนพิการ)  (อ่าน 95)
เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C (March-May Application  (อ่าน 107)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 499)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 328)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริยญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่1 การรับด้วย Portfolio )  (อ่าน 288)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 6) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 4) 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 46)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 115)
กองกิจการนิสิต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ  (อ่าน 283)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 3) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Intensive English Language Program ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูร้อน ณ Central Connecticut State University สหรัฐอเมริกา  (อ่าน 13)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. (ปี 2562)  (อ่าน 10)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ the 1st International Research Conference on Business Education  (อ่าน 44)
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand  (อ่าน 52)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 3) 
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับยุวชนในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ประจำภาคฤดูร้อน  (อ่าน 5) 
เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 8) 
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง  (อ่าน 6)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Program (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)  (อ่าน 4)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,229,568  คน
ผู้ชมออนไลน์   5
 
Logo Msu Msu 50