หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ MSU Ballroom Dance Par...
  ขอเชิญเข้าร่วม Msu BookFairs 2016
  ขอเชิญร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสาร...
รางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
 
  รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องใน...
  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
  ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ...
อาจารย์นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต มมส รวมกลุ่มวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
 
  กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
  มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวด...
  มมส ต้อนรับคณะนักวิจัยชาวจีน
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ถวาย...
 
  อาจารย์นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต มมส รวมกลุ่มวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
  มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ผู้มีผลงานวิจัยติพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559  (อ่าน 64) 
ประกาศผู้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559   (อ่าน 41) 
ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต แนะนำสั่งซื้อหนังสือในงาน MSU BOOKFAIR 2016   (อ่าน 106)
ขอเชิญเข้าร่วม Msu BookFairs 2016 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 84) 
สำนักวิทยบริการจัดให้บริการ Fast Book และขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  (อ่าน 98)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ผู้มีผลงานวิจัยติพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559  (อ่าน 64) 
ประกาศผู้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559   (อ่าน 41) 
การชะลอการขอสมัครรับทุนจากกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย  (อ่าน 56)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 102)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 329)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สถาบันวิจัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 15) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 105) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 40) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 81) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 101/2559  (อ่าน 36) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 27)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 23)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)  (อ่าน 18)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 102)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 329)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สถาบันวิจัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 15) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 105) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 40) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 81) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 101/2559  (อ่าน 36) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต  (อ่าน 13) 
ประกาศแนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต  (อ่าน 13) 
ขอเชิญเข้าร่วม Msu BookFairs 2016 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 84) 
สำนักวิทยบริการจัดให้บริการ Fast Book และขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  (อ่าน 98)
เชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 สมัครร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ASEAN)  (อ่าน 88)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,071,559  คน
ผู้ชมออนไลน์   3