หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx
 
รางวัลในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ่ประเภทส...
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสต...
  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์แ...
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
  เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญ...
  ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการ...
  มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบ...
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
  เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเสวนาเล่าสู่น้องฟัง
  มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 ธ.ค. 61  (อ่าน 17) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 249) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่  (อ่าน 110)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx  (อ่าน 64)
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม 10th ASEAN Medical Education Association Symposium ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2562 ณ International Medical University, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ 4th Industrial Revolution: Creating A New World for Healt  (อ่าน 55)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx  (อ่าน 64)
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม 10th ASEAN Medical Education Association Symposium ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2562 ณ International Medical University, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ 4th Industrial Revolution: Creating A New World for Healt  (อ่าน 55)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development  (อ่าน 110)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน  (อ่าน 74)
หลักเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 345)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

สำนักบริการวิชาการ เปิดรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำนักบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 25) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 17) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  (อ่าน 8) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 27/2561  (อ่าน 13) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 26/2561  (อ่าน 11) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 249) 
เปิดรับสมัคร ป.ตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561  (อ่าน 2957)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2561  (อ่าน 227)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขปฏิทินโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย Portfolio)  (อ่าน 948)
เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 2903)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักบริการวิชาการ เปิดรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำนักบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 25) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 17) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  (อ่าน 8) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 27/2561  (อ่าน 13) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 26/2561  (อ่าน 11) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 ธ.ค. 61  (อ่าน 17) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่  (อ่าน 110)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดในโครงการ Wheelwright Prize 2019 โดย Harvard University Graduate School of Design ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานด้านการออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ(หมดเขต 27 ม.ค.62)  (อ่าน 55)
มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562  (อ่าน 92)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,939,939  คน
ผู้ชมออนไลน์   13
 
Logo Msu Msu 50