หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health
 
  คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
  ขอเชิญ ประชาชน สื่อมวลชน นิสิต คณาจารย์ ผู้สนใจเข้...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมแ...
รางวัลประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีและประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Campus Challenge ...
  รางวัลจากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
  รางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา วันนักคิด...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21
 
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดอบรมการจัดทำระบบกอง...
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการทำนุบำรุงศิล...
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อง เสริมสร้างกิจ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศา...
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อง เสริมสร้างกิจกรรมทางกาย
  MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม  (อ่าน 10) 
สำนักวิทยบริการให้บริการ Fast Lane สำหรับนิสิต มมส  (อ่าน 6) 
University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019  (อ่าน 9) 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 13) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  (อ่าน 29) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม  (อ่าน 10) 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 13) 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน : โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3  (อ่าน 11) 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected Learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ระ  (อ่าน 42)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Summer School Program 2019 ณ Michigan State University สหรัฐอเมริกา (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2562)  (อ่าน 26)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019  (อ่าน 9) 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน : โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3  (อ่าน 11) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Study in Australia’s Northern Territory scholarships  (อ่าน 28)
ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 33)
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม กำลังให้ทุนระดับปริญญาเอก หรือ Special Research Fund-Doctoral Scholarships ประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครที่มาจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งประเทศไทย) เปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2019  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (สังกัด ศูนย์เครื่องมือกลาง) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 159)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 100)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  (อ่าน 55)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 8/2562  (อ่าน 188)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 231)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019  (อ่าน 9) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Study in Australia’s Northern Territory scholarships  (อ่าน 28)
ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 33)
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม กำลังให้ทุนระดับปริญญาเอก หรือ Special Research Fund-Doctoral Scholarships ประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครที่มาจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งประเทศไทย) เปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2019  (อ่าน 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง(HUST) กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarship-Chinese University Program for Non-Chinese Students at HUST in China, 2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก(เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019)  (อ่าน 27)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  (อ่าน 29) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562  (อ่าน 87) 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 174)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 98)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริยญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่1 การรับด้วย Portfolio )  (อ่าน 126)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ที่สนใจ เข้าฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลกองทุน Education Cannot Wait (ECW) เป็นระยะเวลา 4 – 6 เดือน ณ สำนักงานเลขาธิการ ECW กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา(หมดเขตรับสมัครภาย  (อ่าน 22)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Fully Funded Create Dav Summer School (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)  (อ่าน 57)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟแวร์ กับบริษัท Amazon  (อ่าน 47)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาสื่อ Social Media และการวิจัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ AgelLab ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัตหน้า  (อ่าน 64)
สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 3401)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (สังกัด ศูนย์เครื่องมือกลาง) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 159)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 100)
บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับทางบริษัท จำนวน 3 อัตรา  (อ่าน 36)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 8/2562  (อ่าน 188)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 231)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม  (อ่าน 10) 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 13) 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน : โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3  (อ่าน 11) 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected Learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ระ  (อ่าน 42)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Summer School Program 2019 ณ Michigan State University สหรัฐอเมริกา (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2562)  (อ่าน 26)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการให้บริการ Fast Lane สำหรับนิสิต มมส  (อ่าน 6) 
มมส ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สมัครทดสอบ TOEIC (เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มีนาคม 2562)  (อ่าน 33)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Summer School Program 2019 ณ Michigan State University สหรัฐอเมริกา (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2562)  (อ่าน 26)
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Peace Summit South Africa จัดโดย องค์กร Global Peace Chain ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2  (อ่าน 22)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ประจำปี 2562 (กำหนดปิดรับการเสนอชื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2562)  (อ่าน 12)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,098,126  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu Msu 50