หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)
 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ รูปแบบออ...
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
  ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการร...
รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ...
  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย...
  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
 
  มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูน...
  มมส จัดปฐมนิเทศผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริ...
  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันเด็...
วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยม...
 
  ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
  มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS
  มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์ เรียนต่อรอบแรก
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  (อ่าน 8) 
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021  (อ่าน 8) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564)  (อ่าน 58) 
แนวปฏิบัติการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสาคาม  (อ่าน 29) 
ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564  (อ่าน 20) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Taiwan Scholarship Direction for Thai Students ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 41)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students  (อ่าน 25)
(ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565  (อ่าน 29)
ประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 13)  (อ่าน 87)
ประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)  (อ่าน 54)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ 1/2564  (อ่าน 27) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 28) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา (ครั้งที่ 1/2564)  (อ่าน 109)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2564  (อ่าน 41)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564)  (อ่าน 58) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 170)
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 264)
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 3157)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  (อ่าน 8) 
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021  (อ่าน 8) 
หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการและทำแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย  (อ่าน 16)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16  (อ่าน 22)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี  (อ่าน 48)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,607,027  คน
ผู้ชมออนไลน์   9
 
Logo Msu