หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet
 
  ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้...
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผ...
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ...
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้ผู้นำ นิสิต มมส
 
  มมส รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 1 ตัน จากนายส...
  เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 3,...
  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เมตตามอบเงินสนับสนุน 5...
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 12 มหาวิทยาลัยในไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 782
 
  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำ...
  มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาคารบรมราชกุมารี
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดการแข่งขันทักษ...
มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมาร...
 
  ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง COVID-19 ดูแลใกล้ชิด SAVE นิสิตให้ปลอดภัย
  นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมือ สู้ภัย COVID-19 ร่วมใส่ใจดูแลให้ทุกคนปลอดภัย
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศรายชื่อ นิสิตและบุคลากรที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 13 ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 20) 
สำนักวิทยบริการแจ้งวันสำคัญ เพื่อร่วมกิจกรรมในเดือนกันยายน 2564  (อ่าน 3) 
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 3) 
สำนักวิทยบริการแนะนำวิธีการดาวน์โหลดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ทั้งเล่ม  (อ่าน 14) 
ประกาศรายชื่อ นิสิตและบุคลากรที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 12 ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในอังคารที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30- 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 21) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ (Thai Digital Collection (TDC)  (อ่าน 10)
ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  (อ่าน 21)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 22)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 12)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ กันตรึม 250 บทเพลง  (อ่าน 14)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เบื้องต้น) จำนวน 3 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (อ่าน 29)
ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 82)
ขอเชิญนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปุนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 1 ทุนๆ ละ 40,000 บาท  (อ่าน 233)
ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564   (อ่าน 254)
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (Fast Track)  (อ่าน 227)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 47 รายการ ของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  (อ่าน 11) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M64090021315) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  (อ่าน 6) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M64090021188) ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  (อ่าน 8) 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M64090014610) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  (อ่าน 25)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M64090011945) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  (อ่าน 24)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิขอรับ SIM CARD เพื่อการเรียนออนไลน์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 263)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31) (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564)  (อ่าน 1676)
ขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  (อ่าน 903)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)  (อ่าน 968)
ประกาศเรื่องการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)  (อ่าน 354)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวปฏิทินการศึกษาทั้งหมด  

สำนักวิทยบริการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ (Thai Digital Collection (TDC)  (อ่าน 10)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 22)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 12)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ กันตรึม 250 บทเพลง  (อ่าน 14)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 3) 
ขอเชิญชมการแสดงละครประเพณี สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 44)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award  (อ่าน 91)
ขอความร่วมมือ (ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนิสิต) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  (อ่าน 216)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,988,338  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu