หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
งานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
 
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 18 สิงหาคม 2565 บริจา...
  งาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
  สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร...
รางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565
 
  รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
  รางวัลประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำป...
  รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championshi...
มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space My Inspiration” ปีการศึกษา 2565
 
  คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการพัฒนาครูระยะเข้...
  นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะสาธารณสุขศา...
  มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพ...
มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใ...
 
  มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล “มหาไหมเมืองคาม”
  มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ยกระดับการย้อมเส้นด้ายจากผงสีธรรมชาติ
  คณะศึกษาศาสตร์ มมส เตรียมความพร้อมเข้าสู่การออกใบประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่กับทิศทางพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (อ่าน 3) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 65  (อ่าน 12) 
สำนักวิทยบริการ มมส ขอเชิญใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 38)
สำนักวิทยบริการ มมส จัดกิจกรรมแนะนำการใช้บริการและอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  (อ่าน 26)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัคร การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลมากมาย  (อ่าน 45)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 83)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 24/2565)  (อ่าน 83)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 23/2565)  (อ่าน 92)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ อีกต่อไป จำนวน 96 รายการ ของกองคลังและพัสดุ และกองบริการการศึกษา (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 24)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65080002371) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 28)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65080002367) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 36)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65080002376) ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 30)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M65080000049) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 83)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 24/2565)  (อ่าน 83)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 23/2565)  (อ่าน 92)
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 1134)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,608,235  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu