หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2566
 
  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา วันวิสาขบูชา ประจำปี 25...
  งานมอบรางวัลนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการ...
  ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ...
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช
 
  รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก (INTARG 2023)
  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด
  รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
 
  มมส MOU ร่วมกับ SUEP สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลัก...
  หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงาน...
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุเทศก์น้อยฯ ให้บ...
 
  มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย Smart Students
  โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) หลังใหม่ เพิ่มการเข้าถึงการตรวจรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง
  มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖  (อ่าน 25)
ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน” ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://msumarket.com  (อ่าน 18)
(ก.บ.ม.) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2566  (อ่าน 867)
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2566  (อ่าน 183) 
(ก.บ.ม.) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2566  (อ่าน 37)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 8/2566)  (อ่าน 32)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 7/2566)  (อ่าน 24)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานจัดการขยะ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2/2566)  (อ่าน 30)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร (สาขาวิศกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 24)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 29/2566)  (อ่าน 37)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
รับปริญญา มมส
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 7/2566)  (อ่าน 24)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานจัดการขยะ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2/2566)  (อ่าน 30)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร (สาขาวิศกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 24)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 29/2566)  (อ่าน 37)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 28/2566)  (อ่าน 49)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,122,164  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu