หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ
 
  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit ...
  เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุข...
รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 
  รางวัลประกาศนียบัตร การประกวดแบบ blue scope 2017
  รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น Customs for Travelers
  รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุ...
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560
 
  อาจารย์ มมส รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัยระด...
  มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึก...
  มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวั...
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี ...
 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016
  ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย อุไรพร ขนศิลปินตลกมอบความสุขบนเวที มมส
  ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพีสงกรานต์และสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (26 เม.ย. 60)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 30 เมษายน 2560 จำนวน 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 06.30 น. และเวลา 17.00 น. - 17.30 น.  (อ่าน 8) 
ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. นี้ จะมีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อน  (อ่าน 6) 
โรงพยาบาลสุทราเวช คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรค อาทิ การนวด ประคบ ทับหม้อเกลือสำหรับมารดาหลังคลอด จำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  (อ่าน 8) 
ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!  (อ่าน 46) 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017  (อ่าน 37) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ  (อ่าน 117)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 36/2560  (อ่าน 295)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 34/2560  (อ่าน 190)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 35/2560  (อ่าน 173)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 15) 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 12) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Dankook University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  (อ่าน 770)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Programs   (อ่าน 209)
เปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ, กรอ) ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3  (อ่าน 164)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ  (อ่าน 117)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 36/2560  (อ่าน 295)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 34/2560  (อ่าน 190)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 35/2560  (อ่าน 173)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 30 เมษายน 2560 จำนวน 2 ช่วง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 06.30 น. และเวลา 17.00 น. - 17.30 น.  (อ่าน 8) 
ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. นี้ จะมีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อน  (อ่าน 6) 
โรงพยาบาลสุทราเวช คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรค อาทิ การนวด ประคบ ทับหม้อเกลือสำหรับมารดาหลังคลอด จำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  (อ่าน 8) 
ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!!  (อ่าน 46) 
เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน  (อ่าน 34)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,622,503  คน
ผู้ชมออนไลน์   2