หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 
  ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ...
  ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร ...
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิ...
รางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบโครงการ PGD I...
  รางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้...
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดงานมหกรรมกา...
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนเนื่อ...
  สภานิสิต มมส ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาก...
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562
  มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 7) 
เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020) (รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  (อ่าน 4) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Public Policy (MPP) ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 4) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าฝึกงานในส่วนงานบุคคล Recruitment Team, Human Management Section ณ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ประจำกรุงเทพมหานคร   (อ่าน 2) 
เชิญชวนน้องๆนิสิตที่สนใจสมัครเป็นฝึกงานในส่วนของการต้อนรับ (Front Desk) การประกอบอาหาร (Culinary) หรือการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ในโรงแรมชั้นนำ 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา   (อ่าน 2) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น เรื่อง การทำธุรกิจผักออร์แกนิคแบบประหยัดดินเพื่อสุขภาพ  (อ่าน 5) 
เปิดรับสมัคร : ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. (ปี 2562) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มิ.ย. นี้ เท่านั้น  (อ่าน 19) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น FPT-UBD Innovation Lab 16-Week Software Development Training Programme ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุ  (อ่าน 19)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering ณ Aston Hotel Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรอบที่ 3 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference on Business, Economic and Finance (ICBEF) 2019 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 15)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก AIMS Postdoctoral Research Fellows Program   (อ่าน 33)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 64)
เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรใช้แบบฟอร์มเพื่อยื่นขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 54)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 16) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 29) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนิสิต)  (อ่าน 80) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  (อ่าน 34)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ “2020 Taiwan Fellowship” (หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 7) 
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 - 30 กรกฎาคม 2562   (อ่าน 71) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอทุนสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก AIMS Postdoctoral Research Fellows Program   (อ่าน 33)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1/2562  (อ่าน 45)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) กองเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทรายใหม่ (ชั้นปีที่ 1 รหัส 62) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 70)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020) (รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  (อ่าน 4) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Public Policy (MPP) ณ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 4) 
กำหนดการรายงานตัวของนิสิต ไปยื่นรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ตามคณะที่สังกัด  (อ่าน 26) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (TCAS 5) การรับตรงอิสระ รับผู้จบ ม.6/ เทียบเท่า และนิสิต มมส ที่ต้องการศึกษาใหม่ (ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 53) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (TCAS 3)  (อ่าน 54) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 16) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 29) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนิสิต)  (อ่าน 80) 
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 35)
กองอาคารสถานที่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์)  (อ่าน 46)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น เรื่อง การทำธุรกิจผักออร์แกนิคแบบประหยัดดินเพื่อสุขภาพ  (อ่าน 5) 
เปิดรับสมัคร : ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. (ปี 2562) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มิ.ย. นี้ เท่านั้น  (อ่าน 19) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น FPT-UBD Innovation Lab 16-Week Software Development Training Programme ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุ  (อ่าน 19)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference of Computer and Informatics Engineering ณ Aston Hotel Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในรอบที่ 3 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา the 2nd International Conference on Business, Economic and Finance (ICBEF) 2019 ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 15)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดรับสมัคร : ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. (ปี 2562) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มิ.ย. นี้ เท่านั้น  (อ่าน 19) 
ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพลเมืองสากล (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2019: MSU-GCC 2019) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Facebook “MSU Student News”  (อ่าน 28)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นเรื่อง “ตามรอยคำที่พ่อสอน”   (อ่าน 15)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (DLPW Mascot contest) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   (อ่าน 10)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2562)  (อ่าน 20)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,295,636  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu Msu 50