หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ประชุม The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019)
 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบีย...
  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไ...
  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจั...
รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2019
 
  ทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2562
  รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภา...
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุ...
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 
  ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทัศน์ มมส (เขตพื้นที่ในเมือ...
  มมส จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบ...
  มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแร...
มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแร...
 
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
  มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงาน หัวข้อ The use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education, learning and teaching เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล UNESCO KING Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICTs in Education ประจำปี 2562   (อ่าน 1) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)  (อ่าน 2) 
ฝากไฟล์ แจกบัตรนิสิต 2562  (อ่าน 8) 
เชิญมาสัมผัส..พลังการพูดที่จะทำให้คุณ..ชนะใจคน ทอล์คบรรยายพูดชนะใจคนแล้วผู้ฟังจะตกหลุมรักและประทับใจคุณ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 11) 
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษี RD Camp (ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร) ด่วน!! ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562  (อ่าน 7) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญมาสัมผัส..พลังการพูดที่จะทำให้คุณ..ชนะใจคน ทอล์คบรรยายพูดชนะใจคนแล้วผู้ฟังจะตกหลุมรักและประทับใจคุณ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 11) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 30)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน 54)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 63)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนทางการวิจัย Austrian SP24 Fund of research Visit   (อ่าน 62)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)  (อ่าน 98)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 50)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 48)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษี RD Camp (ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร) ด่วน!! ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562  (อ่าน 7) 
เชิญชวนนิสิตตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอก ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม 2562)  (อ่าน 15)
เชิญชวนน้องๆนิสิตที่สนใจ สมัครรับทุนการศึกษา 2019 DUO Thailand Fellowship Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 14)
เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ทุนการศึกษาระยะสั้น ในภาคฤดูใบไม้ผลิ) ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562)  (อ่าน 25)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เชิญมาสัมผัส..พลังการพูดที่จะทำให้คุณ..ชนะใจคน ทอล์คบรรยายพูดชนะใจคนแล้วผู้ฟังจะตกหลุมรักและประทับใจคุณ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 11) 
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Housing Forum ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN กรุงเทพมหานคร  (อ่าน 9)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา  (อ่าน 30)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  (อ่าน 52)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)  (อ่าน 2) 
เชิญมาสัมผัส..พลังการพูดที่จะทำให้คุณ..ชนะใจคน ทอล์คบรรยายพูดชนะใจคนแล้วผู้ฟังจะตกหลุมรักและประทับใจคุณ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  (อ่าน 11) 
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษี RD Camp (ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร) ด่วน!! ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562  (อ่าน 7) 
เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (อ่าน 6)
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยย้ายสำนักงานไปที่อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 และเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  (อ่าน 14)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,488,243  คน
ผู้ชมออนไลน์   19
 
Logo Msu