หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน จากวันวาน.. สู่วันนี้”
 
  มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสาร...
  ขอเชิญชมคอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น คณ...
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ คณะศึ...
รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
 
  รางวัลประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมห...
  รางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case ...
  รางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2
นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะวิทยาศาสตร์
 
  มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แ...
  ชมรมภาษาศิลป์ มมส ประกวดอ่านทำนองเสนาะ
  มมส จัดอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต (อ...
วีดิทัศน์มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทย...
 
  ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
  มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565
  ชมรมข้าราชการบำนาญ ขันอาสาสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล รพ.สุทธาเวช มมส
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  (อ่าน 13) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 14) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 10) 
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ the 11th Anniversary Field Course in Conservation Biology   (อ่าน 17)
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น คณะศิลป์อีสาน วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ลานปูนหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมฟรี เด้อพี่น้อง  (อ่าน 13)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองกลาง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดงานยานยนต์ ครั้งที่ 2/2565  (อ่าน 3) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (ครั้งที่ 12/2565)  (อ่าน 18) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 15) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 17) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2565  (อ่าน 15) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (ครั้งที่ 12/2565)  (อ่าน 18) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 15) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)  (อ่าน 17) 
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2565  (อ่าน 15) 
คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565  (อ่าน 18) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  (อ่าน 13) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 14) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)  (อ่าน 10) 
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น คณะศิลป์อีสาน วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ลานปูนหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมฟรี เด้อพี่น้อง  (อ่าน 13)
งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 12)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,695,462  คน
ผู้ชมออนไลน์   6
 
Logo Msu