หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
โครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาป...
  ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Jurassic World ไดโนเสาร์เล่าแบ...
  ขอเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคค...
รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ
 
  รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ...
  รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการปร...
  ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้...
ทีมวิจัยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 
  จิตอาสา 904 มมส ร่วมกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินกิจกร...
  มมส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในห...
  ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศลฯ สม...
มมส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในห...
 
  มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โครงการต่างๆ18 โครงการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด MSU\'S GOT TALENT ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2564)  (อ่าน 0) 
มมส เปิดติวสอบ ติวความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่ ประจำปี 2565  (อ่าน 12) 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 9) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี  (อ่าน 35) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

มมส เปิดติวสอบ ติวความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ MSU Homeroom  (อ่าน 11) 
ขอเชิญนิสิตโครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity เปิดรับสมัครนิสิตทุกคณะ และทุกชั้นปี (อบรม 3 วัน วันที่ 5, 11-12 ธันวาคม 2564)  (อ่าน 25)
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ IGCP-700: Palaeozoic Carbonate build-ups in South East Asia ต่อเนื่อง 5 ปี ระหว่าง ค.ศ. 2021-2025  (อ่าน 54)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting  (อ่าน 85)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6/2564)  (อ่าน 9) 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 14/2564)  (อ่าน 15) 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง สัตวแพทย์ศาสตร์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5/2564)  (อ่าน 37)
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 28)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 23/2564)  (อ่าน 35)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 205)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 164)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่างๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 141)
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 628)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 419)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6/2564)  (อ่าน 9) 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 14/2564)  (อ่าน 15) 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง สัตวแพทย์ศาสตร์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5/2564)  (อ่าน 37)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 23/2564)  (อ่าน 35)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2/2564)  (อ่าน 61)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

มมส เปิดติวสอบ ติวความรู้ทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.)  (อ่าน 7) 
ขอเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ MSU Homeroom  (อ่าน 11) 
ขอเชิญนิสิตโครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity เปิดรับสมัครนิสิตทุกคณะ และทุกชั้นปี (อบรม 3 วัน วันที่ 5, 11-12 ธันวาคม 2564)  (อ่าน 25)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting  (อ่าน 85)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณครูภูมิศาสตร์และสังคมศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ผ่านออนไลน์ Zoom  (อ่าน 62)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,122,856  คน
ผู้ชมออนไลน์   11
 
Logo Msu