หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
ขอเชิญร่วมเชียร์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนคร...
  ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยา...
  เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบ...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
 
  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thai...
  รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนัก...
  รางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแ...
นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา การเป...
  มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
  โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง ...
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
 
  มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหลังไดโนเสาร์
  Digital Learning Park : DLP
  การฟ้อนรำกลองยาว ถวายพระบรมธาตุนาดูน
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 9) 
หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ : มารยาทไทย และมารยาทในสังคม  (อ่าน 7)
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 26)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 28)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C ประจำปีการศึกษา 2563 (วงรอบที่ 2 - 3)   (อ่าน 14)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 9) 
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 26)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st Ramathibodi - UCLA Joint Conference and 5th Bangkok International Congenital Cardiology Symposium   (อ่าน 12)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 27)
ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อ่าน 34)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 26)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนิสิตเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 44)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 25)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 27)
หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ : โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563)  (อ่าน 62)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 51)
กองอาคารสถานที่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา  (อ่าน 109)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2563  (อ่าน 103)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 14 อัตรา  (อ่าน 62)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนนิสิตเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (อ่าน 44)
เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 43)
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมสมัครทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  (อ่าน 28)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2563)  (อ่าน 29)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา BINUS World Class Scholarship เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรี ณ BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563)  (อ่าน 47)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS MSU รอบที่ 2 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ)  (อ่าน 405)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  (อ่าน 125)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563 เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2563 นี้  (อ่าน 824)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15  (อ่าน 178)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 129)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เชิญชวนนิสิตที่กำลังในหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาจีนระยะสั้น ณ National Taipei University of Technology   (อ่าน 18)
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในโครงการสร้างโอกาสและการทำฝันให้เป็นจริง  (อ่าน 41)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 52)
สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 3994)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563)  (อ่าน 62)
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 51)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2563  (อ่าน 103)
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด (บ้านชายนันท์) เปิดรับสมัครจำนวนหลายอัตรา (ประจำที่ สำนักงานใหญ่ อ.บรบือ)   (อ่าน 139)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 2017)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 9) 
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 26)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 1st Ramathibodi - UCLA Joint Conference and 5th Bangkok International Congenital Cardiology Symposium   (อ่าน 12)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 27)
ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อ่าน 34)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ : มารยาทไทย และมารยาทในสังคม  (อ่าน 7)
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C ประจำปีการศึกษา 2563 (วงรอบที่ 2 - 3)   (อ่าน 14)
เครือสหพัฒน์ จัดประกวดดีไซน์เนอร์มือทอง Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020 (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 มีนาคม 2563)  (อ่าน 13)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียน หลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ สนับสนุนโดย National Open University (Taiwan)   (อ่าน 32)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงเติ้ง ลี่จวิน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2020 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – วันที่ 22 มีนาคม 2563)  (อ่าน 15)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,846,986  คน
ผู้ชมออนไลน์   3
 
Logo Msu