หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายถาวร ลีนุตพงษ์
ประธานกรรมการ

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   1. นายชยาวุธ จันทร กรรมการ
   2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามผู้ที่มีอาวุโสที่สุด (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) กรรมการ
   3. อัยการจังหวัดมหาสารคาม (ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม) กรรมการ
   4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (พล.ต.ต.พินิจ มณีรัตน์) กรรมการ
   5. นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง)       กรรมการ
   6. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม (นายปัญจมานนท์ พัฒนจักร) กรรมการ
   7. ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม (นายณัฐจักร ฤทธิพิชัยวัตน์) กรรมการ
   8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม (น.พ.สุนทร ยนต์ตระกูล) กรรมการ
   9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร       กรรมการ
   10. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์                 กรรมการ
   11.นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์        กรรมการ
   12. นายสมัคร เชาวภานันท์   กรรมการ
   13. ศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน     กรรมการ
   14. นายจิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์ กรรมการ
   15. นายธวัช บวรวณิชยกรู        กรรมการ
   16. ดร.พานิช พงศ์พิโรดม                     กรรมการ
   17. นายชาตรี สุวรรณิน       กรรมการ
   18. นายมนัส แจ่มเวหา                 กรรมการ
   19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไยอนงค์ ทิมสุวรรณ   กรรมการ
   20. นางจุไรรัตน์ ปัญยารชุน   กรรมการ
   21. นายอนันต์ วรธิติพงศ์      กรรมการ
   22. นายวัชระ ตันตรานนท์ กรรมการ
   23. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ กรรมการ
   24. นางพิกุล ศิริพรหมโชติ     กรรมการ
   25. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) กรรมการและเลขานุการ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,958,714  คน
ผู้ชมออนไลน์   4