หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 
ประธานกรรมการ

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   1.พลเอกศักดา เปรุนาวิน กรรมการ
   2.พลเรือโทบํารุงรัก สรัคคานนท์      กรรมการ
   3.นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน กรรมการ
   4.นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ  กรรมการ
   5. นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ กรรมการ
   6. นางสาวกมลลักษณ์ เตชธุวานันท์ กรรมการ
   7. นายนันทภพ ป้องจันทร์ กรรมการ
   8. นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ
   9. นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล กรรมการ
   10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์       กรรมการและเลขานุการ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,477  คน
ผู้ชมออนไลน์   6