หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | แนวปฏิบัติในการนัดหมายผู้บริหาร )

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
( ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

(ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 

 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,764,116  คน
ผู้ชมออนไลน์   11