หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(เบอร์ติดต่อ 0-4371-9801 , 0-4371-9802 | อีเมล์ prayook@msu.ac.th | ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4255 | อีเมล์ monrodee.c@msu.ac.th | ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
(เบอร์ติดต่อ 0-4371-9810 | อีเมล์ anongrit.k@msu.ac.th | ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4239 | อีเมล์ kanokporn.r@msu.ac.th | ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4240 | อีเมล์ Orawich.k@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ juntip.k@msu.ac.th | ประวัติ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4255 | อีเมล์ panarat.m@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4447 | อีเมล์ julsuchada.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา โพธิรุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4446 | อีเมล์ noemail@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4244 | อีเมล์ rojanee.h@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

อาจารย์ อังคณา พรมรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4388 | อีเมล์ angkana.p@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมทินี โคตรดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ

( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน
( เบอร์ติดต่อ | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )
   
 
 
 
 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,442  คน
ผู้ชมออนไลน์   6