หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/โรงเรียน

อาจารย์ทม เกตุวงศา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

( เบอร์ติดต่อ 0-4372-1686 | อีเมล์ thom.g@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4407 | อีเมล์ sthanonkeo@gmail.com | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4350 | อีเมล์ charuay.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4358 | อีเมล์ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4571 | อีเมล์ jindaporn@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4373 | อีเมล์ mongkol.c@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4441 | อีเมล์ theerayuth.c@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4636 | อีเมล์ - | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม)

( เบอร์ติดต่อ 04-397-0515 | อีเมล์ sunan.s@msu.ac.th | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

 

สำนักงานอธิการบดี
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
( เบอร์ติดต่อ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4239 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4255 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4234 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4388 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นายจักริน เพชรสังหาร

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4446 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4416 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4240 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4044 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน )

นางศิโรวรรณ อินศร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4377 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4237 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

นางณัฐยา จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4315 | ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

 

 

 

 

   
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,216,511  คน
ผู้ชมออนไลน์   23