หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ประธานสภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 15
เบอร์โทรติดต่อ : 08-1600-0180   
E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th

 

..

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
เบอร์โทรติดต่อ : 09-2594-1778

E-mail : suradmsu@gmail.com

อาจารย์ ดร.อัครครา มะเสนา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

เบอร์โทรติดต่อ : 06-2782-4594

E-mail : akra.m@msu.ac.th

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

เลขาธิการสภาคณาจารย์
เบอร์โทรติดต่อ : 08-2846-7988
E-mail : krissada.sak@o365.msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์โทรติดต่อ : 08-6857-1979

E-mail : Wittaya.wo@msu.ac.th

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,495  คน
ผู้ชมออนไลน์   6