หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คนที่

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
4 ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช ปี พ.ศ. 2559 - 2562
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ปี พ.ศ. 2552 - 2558
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต) ปี พ.ศ. 2546 - 2550
1 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ปี พ.ศ. 2538 - 2546

 

คนที่ 5 :  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
วัน เดือน ปีเกิด : -
สถานภาพ : สมรส
email : prayook@msu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4375-4243
โทรสาร : 0-4375-4242

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
คนที่ 4 :  ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
วัน เดือน ปีเกิด : 21 พฤษจิกายน 2505
สถานภาพ : สมรส
email : s.rittidech@hotmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4356-9603
โทรสาร : 0-4375-4316

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
คนที่ 3 :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต
วัน เดือน ปีเกิด : -
สถานภาพ : สมรส
email : supachai.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4375-4243
โทรสาร : 0-4375-4242

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
คนที่ 2 :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)
วัน เดือน ปีเกิด : 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2480
สถานภาพ : สมรส
email : adulya.v@msu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4375-4243
โทรสาร : 0-4375-4242

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
คนที่ 1: ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์
วัน เดือน ปีเกิด : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
สถานภาพ : สมรส
email : pavich@admin.msu.ac.th , pavicht@hotmail.com 
โทรศัพท์บ้าน : 0-2245-8928
โทรสาร : 0-2246-1495

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,726  คน
ผู้ชมออนไลน์   3