หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
Upcoming Events

 

  นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชมละครเวทีประจำปี 2565 เรื่อง Kill Bar เพลงจบ ฉันจาก   (อ่าน 57)
  วันพฤหัส, 23 มีนาคม 2566, เวลา 17:30 น.
  ลานศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง
  

 

  ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  (อ่าน 19)
  วันจันทร์, 03 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023)  (อ่าน 19)
  วันศุกร์, 07 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  ห้อง Smart Classroom (ห้อง 407) ชั้น 4 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  The Faculty of Education, Mahasarakham Univeristy and Co-host are pleased to invite all to join a International Conference on "Education for Sustainable Development".  (อ่าน 16)
  วันอาทิตย์, 16 เมษายน 2566, เวลา 08:00 น.
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 21)
  วันเสาร์, 29 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413)
  
หน้าที่ : 1
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,075,972  คน
ผู้ชมออนไลน์   3