หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ข่าวเด่น
มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิธีการงบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ...  
(อ่าน 2) 
21 ก.ย. 2566
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
(อ่าน 10) 
21 ก.ย. 2566
นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มมส ร่วมบริจาคโลหิต  
(อ่าน 7) 
21 ก.ย. 2566
กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิดบ้านมอน้ำชี ตุ้มน้องโฮมพี่ สู่ 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจ  
(อ่าน 5) 
21 ก.ย. 2566
มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023   
(อ่าน 10) 
20 ก.ย. 2566
มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการค่า...  
(อ่าน 9) 
20 ก.ย. 2566
ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศิลป์ มมส จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร...  
(อ่าน 13) 
19 ก.ย. 2566
นิสิตชมรม Belips For All จัดโครงการอุ่นไอรัก ที่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม  
(อ่าน 12) 
19 ก.ย. 2566
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,728  คน
ผู้ชมออนไลน์   2