หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ระบบระเบียนกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       ระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะได้รับใบระเบียนกิจกรรมนิสิต(ทรานสคริปกิจกรรม) ซึ่งเป็นใบรับรองการทำกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่ออกให้โดยกองกิจการนิสิต นิสิตที่จะขอรับในรัเบียบกิจกรรมนิสิตได้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะ จัดขึ้นไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมและกิจกรรมที่องค์กรนิสิต จัดขึ้นไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม โดยสามารถยื่นเรื่องได้เมื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ที่ตั้งกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          โรงอาหารกลาง ชั้น 2  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 
โทรศัพท์
         043-754-388
 
Website
       www.sa.msu.ac.th/activitysys
       
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,122,151  คน
ผู้ชมออนไลน์   3