หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ระบบบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาแก่นิสิต เช่น การลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนนิสิต ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น ซึ่งระบบบริการการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ที่ตั้งกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          โรงอาหารกลางเดิม ชั้น 1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 
โทรศัพท์
        ผู้อำนวยการ  1205
        นายทะเบียน  1206
        งานบริหารทั่วไป  1207
        งานทะเบียน  1208
        งานประมวลผล  1209
        งานหลักสูตร  1210
        งานฐานข้อมูล  1211
 
Website
        http://reg.msu.ac.th
       
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,821  คน
ผู้ชมออนไลน์   6