หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน เต็มเวลาและนอกเวลา
 
::: แหล่งงานเต็มเวลา :::
งานสหกิจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
          โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377
          หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1204
          เว็บไซต์งานสหกิจ : http://acad.msu.ac.th/coed/
 
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          อาคารบริการนิสิต 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
          โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377
          หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202
          เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ : http://www.acad.msu.ac.th/cscg/
 
งานแนะแนวและจัดหางาน กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          อาคารพัฒนานิสิต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
          โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
          หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 7203, 7252
          เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.sa.msu.ac.th
          เว็บไซต์แหล่งงานเต็มเวลา : http://www.sa.msu.ac.th/jobs/
 
::: แหล่งงานนอกเวลา :::
งานแนะแนวและจัดหางาน กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
          โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4387
          เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.sa.msu.ac.th
          เว็บไซต์แหล่งงานนอกเวลา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006338265865
       
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,211,796  คน
ผู้ชมออนไลน์   7