หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เตรียมพบกับ MSU Book Fair 2017 (30 ต.ค.-3 พ.ย.60)   (อ่าน 22) 
  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที   (อ่าน 28) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Winter School of Physical Theatre”   (อ่าน 12) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”   (อ่าน 10) 
  ประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีจากอังกฤษแบบพิเศษ   (อ่าน 26) 
  ประชาสัมพันธ์การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Study at the University of Bath Faculty of Engineering and Design”   (อ่าน 17) 
  โครงการอบรมระยะสั้น “International Short Course on Advocacy Skills in Mental Health System Development: from Research to Policy”   (อ่าน 17) 
  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ทางระบบอินเตอร์เน็ต   (อ่าน 10) 
  เตรียมพบกับงาน มหกรรมหนังสือ (MSU Bookfair 2018)   (อ่าน 9) 
  เวลาดี นาทีทองมาถึงแล้ว กับงาน “มหกรรมหนังสือ (MSU Bookfair 2018)”   (อ่าน 36)
  ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561”   (อ่าน 26)
  ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560 (2017 Taiwan Higher Education Fair)   (อ่าน 21)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับนิสิต นักศึกษา ในภูมิภาคเอเชีย (Asia Student Packaging Design Competition)   (อ่าน 15)
  แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   (อ่าน 81)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SABF)   (อ่าน 88)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018   (อ่าน 79)
  ประชาสัมพันธ์การประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ “EcoWorld” ประจำปี 2017   (อ่าน 38)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน the 3rd Students English Speech Competition (SESC)   (อ่าน 70)
  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว บริติช เคานซิล   (อ่าน 100)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม The 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 72)
  โครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017   (อ่าน 186)
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน   (อ่าน 309)
  โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)   (อ่าน 313)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy   (อ่าน 104)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Insight 2018   (อ่าน 99)
  เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560   (อ่าน 59)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม QS Subject Focus Summit – Medicine   (อ่าน 147)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Trade   (อ่าน 133)
  ประชาสัมพันธ์การเสนอบทความทางวิชาการและวารสาร The 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICICTM\'18)   (อ่าน 180)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 13th Global Student Forum 2017   (อ่าน 249)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 303)
  ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าผู้โชคดีรับของที่ระลึก MSU จากการร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลนายจ้างของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐   (อ่าน 34)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 70)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language and Business Programs ณ University of California   (อ่าน 85)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)   (อ่าน 940)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 57)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 117)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ณ Geneva School of Diplomacy ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   (อ่าน 831)
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)   (อ่าน 148)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Oxford Royale Academy’s Summer Experiences for Ages 19-25   (อ่าน 379)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   (อ่าน 139)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 413)
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์   (อ่าน 144)
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ   (อ่าน 594)
  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน   (อ่าน 104)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 149)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 198)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 212)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 587) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,958,743  คน
ผู้ชมออนไลน์   12