หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 "สัจมิตร" ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2564   (อ่าน 5) 
   ประกาศกำหนดพื้นที่ให้บริการจำหน่ายดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 524)
  เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563   (อ่าน 60)
  แนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศง่ายๆ ได้ตรงตามหลักสูตร   (อ่าน 12)
  เตรียมพบกับ กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ (ห้องสมุดเคลื่อนที่)   (อ่าน 12)
  ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564   (อ่าน 34)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรม MSU Open House 2020 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563   (อ่าน 43)
  ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 สไตล์วิถีใหม่ (New Normal)   (อ่าน 32)
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564 เทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ มหกรรมบริการวิชาการ   (อ่าน 38)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 385)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 50)
  ขอแจ้งงดให้บริการห้องพักรับรอง   (อ่าน 37)
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 1663)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 153)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 1537)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 122)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 188)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1058) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,423,722  คน
ผู้ชมออนไลน์   2