หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงาน หัวข้อ The use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education, learning and teaching เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล UNESCO KING Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICTs in Education ประจำปี 2562   (อ่าน 1) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 2) 
  ฝากไฟล์ แจกบัตรนิสิต 2562   (อ่าน 8) 
  เชิญมาสัมผัส..พลังการพูดที่จะทำให้คุณ..ชนะใจคน ทอล์คบรรยายพูดชนะใจคนแล้วผู้ฟังจะตกหลุมรักและประทับใจคุณ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาศรี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม   (อ่าน 12) 
  ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษี RD Camp (ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร) ด่วน!! ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562   (อ่าน 7) 
  เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (อ่าน 6)
  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยย้ายสำนักงานไปที่อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 และเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป   (อ่าน 14)
  ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามแผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิต ครั้งที่ 1   (อ่าน 8)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ on-campus P2A Journey at FPT University ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม (หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 7)
  เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศระดับเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (16th IAVE ASIA PACIFIC REGIONAL VOLUNTEER CONFERENCE)   (อ่าน 4)
  เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Socialpreneurs Program (AYSPP) ระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 3)
  เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Housing Forum ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN กรุงเทพมหานคร   (อ่าน 9)
  เชิญชวนนิสิตตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอก ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 15)
  เชิญชวนน้องๆนิสิตที่สนใจ สมัครรับทุนการศึกษา 2019 DUO Thailand Fellowship Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 14)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ทุนการศึกษาระยะสั้น ในภาคฤดูใบไม้ผลิ) ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562)   (อ่าน 25)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 6)
  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จึงให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 16.30 น.   (อ่าน 11)
  แผนการแจกบัตรประจำตัวนิสิตครั้งที่ 1 รอบวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562   (อ่าน 20)
  ตารางแผนการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   (อ่าน 17)
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมัน และฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.   (อ่าน 23)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ : ข้อเท็จจริง และหลักฐานทางวิชาการของกัญชา   (อ่าน 30)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) ปิดปรับปรุง และย้ายสถานที่การให้บริการชั่วคราว   (อ่าน 39)
  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย   (อ่าน 53)
  ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2562   (อ่าน 15)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (อ่าน 54)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 64)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนทางการวิจัย Austrian SP24 Fund of research Visit   (อ่าน 63)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 98)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Oral Microbiology and Oral Immunology (ICOMOI)” ครั้งที่ 2 (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 50)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563 (รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 155)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาหารไทยอาหารยุโรปและขนมไทย (ระยะสั้น) โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (อ่าน 87)
  ช่อง 7HD ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ผลิตสารคดีเชิงข่าว หัวข้อ ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับโครงการ 7HD News Idea Contest ปูเส้นทางสู่การเป็นคนข่าวคุณภาพ (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 46)
  โอลด์ร๊อค เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท (ส่งผลงานตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562)   (อ่าน 35)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Conference on Industry 4.0 - A Global Revolution in Business, Technology & Productivity ณ ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 51)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ   (อ่าน 48)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “International Conference on Modern Applied Sciences, Engineering and Technology Application 2019 (ICMASET 2019)”   (อ่าน 35)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “The RIHED SEA-HiEd Inter-Regional Research Symposium” ณ Hotel Nikko กรุงเทพมหานคร (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 13 กันยายน 2562 )   (อ่าน 38)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุม The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019)   (อ่าน 53)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 2020 Vietnam Sustainability Forum (VSF 2020) วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (หมดเขตนำส่งผลงานวันที่ 30 ตุลาคม 2562)   (อ่าน 43)
  ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)   (อ่าน 122)
  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ MSU-EPT ประจำเดือนมิถุนายน 2562   (อ่าน 42)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “Using Gender Data Awards” โดยการใช้ข้อมูลหญิง-ชาย (gender data) เพื่อแสดงความก้าวหน้า ความหยุดนิ่ง หรือภาพรวมของปัญหาความเท่าเทียมของหญิง-ชาย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่งผลงานได้ถึงวั   (อ่าน 71)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference Modern Applied Sciences, Engineering and Technology Application 2019 (ICMASET 2019) ณ Bayview Beach Resort เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตนำส่งผลงานในวันที่ 12 กันย   (อ่าน 122)
  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2562   (อ่าน 88)
  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ประจำปี 2562   (อ่าน 35)
  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562   (อ่าน 45)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา Graduate Research Scholarships จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุ   (อ่าน 173)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ the 2nd Borneo Medical-Nursing Quiz 2019   (อ่าน 48)
  แจ้งเวลาเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 56)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 152)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 139)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 89)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 130)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 180)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 204)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 407)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 937) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,488,386  คน
ผู้ชมออนไลน์   3