หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เริ่มต้นในการทำวิจัย เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน   (อ่าน 34) 
  ขอเชิญผู้มีเงินได้ฯ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2560 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต   (อ่าน 26) 
  สำนักวิทยบริการขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจและขอเชิญทดลองใช้งาน   (อ่าน 22) 
  ข่าวดี สำนักวิทยบริการเปิดโปรโมชั่นใหม่ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค   (อ่าน 17) 
  ถ้าน้องๆ นักเรียน อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดีล่ะ ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) จำนวน 354 ทุน เรียนจบ บรรจุเป็นครูทันที   (อ่าน 777)
  ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-17.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 46)
  ข่าวดี!!! สำนักวิทยบริการเปิดโปรโมชั่นใหม่ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค   (อ่าน 29)
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)   (อ่าน 107)
  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 88)
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Business Incubation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   (อ่าน 106)
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย   (อ่าน 147)
  ขอเชิญชาว มมส และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   (อ่าน 62)
  ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC   (อ่าน 138)
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข   (อ่าน 151)
  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561   (อ่าน 596)
  รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561   (อ่าน 147)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม the 4th Internetional Conference on Agriculyural and Food Engineering (CAFEi2018)   (อ่าน 142)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Eighth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2018)   (อ่าน 121)
  ขอเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมลาคูชา (Lakoocha Brightening Cream)   (อ่าน 61)
  สิงห์ รับสมัครเด็กปี 3 ปี 4 ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา หรือเกรดเฉลี่ย มา “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงตัวจริง ให้เงินลงทุนใน project จริง   (อ่าน 190)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจสมัครเข้ารับทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ประจำปี 2561   (อ่าน 170)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุม The 4th International Plant Breeding Conference (IPBC2018)   (อ่าน 117)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Economy, Social and Technology (ICEST 2018)   (อ่าน 152)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 98)
  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล : แว่นแก้ว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2561   (อ่าน 76)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”   (อ่าน 493)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018   (อ่าน 404)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม The 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 164)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 947)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 662) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,338,413  คน
ผู้ชมออนไลน์   3