หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565   (อ่าน 4) 
  ขอเชิญนิสิต และบุคลากร ร่วมรับฟัง Inspirational TALK Startup DreamaniFEST LIVE STREAM 15 ธันวาคม 2565 LIVE Facebook : MSU HOMEROOM   (อ่าน 14) 
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดจัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2022   (อ่าน 53)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2565   (อ่าน 43)
  แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 105)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565   (อ่าน 74)
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “พระธาตุนาดูนทองคำ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565   (อ่าน 82)
  ประกาศผลการพิจารณาตัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2565   (อ่าน 68)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 49)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (โครงการรับนิสิตพิการ)   (อ่าน 364)
  งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 238)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   (อ่าน 312)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 1357)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1353) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,829,701  คน
ผู้ชมออนไลน์   1