หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม   (อ่าน 10) 
  สำนักวิทยบริการให้บริการ Fast Lane สำหรับนิสิต มมส   (อ่าน 6) 
  University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019   (อ่าน 9) 
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2   (อ่าน 13) 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   (อ่าน 29) 
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน : โครงการงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3   (อ่าน 11) 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562   (อ่าน 87) 
  ขอแจ้งขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา ด้วย QR-Code เริ่มชำระผ่านระบบด้วย QR-Code ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   (อ่าน 37)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ที่สนใจ เข้าฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลกองทุน Education Cannot Wait (ECW) เป็นระยะเวลา 4 – 6 เดือน ณ สำนักงานเลขาธิการ ECW กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา(หมดเขตรับสมัครภาย   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Study in Australia’s Northern Territory scholarships   (อ่าน 28)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 33)
  Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม กำลังให้ทุนระดับปริญญาเอก หรือ Special Research Fund-Doctoral Scholarships ประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครที่มาจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งประเทศไทย) เปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2019   (อ่าน 35)
  เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2562 จำนวน 3 รายการ   (อ่าน 18)
  มมส ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สมัครทดสอบ TOEIC (เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มีนาคม 2562)   (อ่าน 33)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง(HUST) กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarship-Chinese University Program for Non-Chinese Students at HUST in China, 2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก(เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019)   (อ่าน 27)
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected Learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ระ   (อ่าน 42)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Summer School Program 2019 ณ Michigan State University สหรัฐอเมริกา (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2562)   (อ่าน 26)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 2nd Global Congress on Construction material and Structural Engineering (GCoMSE 2019)   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 8th International Conference on Business & Economic Development (ICBED)   (อ่าน 20)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET – 2K19)   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน The Euroanalysis XX Conference 2019   (อ่าน 4)
  ขอเชิญชวนน้องๆ ผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Colin Aikman Award for International Student 2019 จาก Victoria University of Wellington   (อ่าน 24)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งจะมอบแก่นิสิตจากประเทศอาเซียน   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ที่จะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน 2562   (อ่าน 18)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนวิจัย 2020 Research Fellowship Program สนับสนุนโดย the Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   (อ่าน 7)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia(หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 7)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Peace Summit South Africa จัดโดย องค์กร Global Peace Chain ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2   (อ่าน 22)
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ประจำปี 2562 (กำหนดปิดรับการเสนอชื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2562)   (อ่าน 12)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา New E-commerce International Scholarship 2019 (กำหนดปิดรับการส่งบทความในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)   (อ่าน 7)
  Rotary Foundation แจ้งให้ 100 ทุน เรียนฟรีเต็มจำนวน (ค่าเรียน, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, ฝึกงาน และอื่น ๆ ) แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสันติภาพ หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทุนมี 2 ประเภทคือ ปริญญาโท และประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ (   (อ่าน 12)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarships เพื่อทำวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก โดยต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครทุน Dean’s Scholarship for International Students in UK, 2019 (หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 28)
  แจ้งงดการให้บริการสระว่ายน้ำโรจนากร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำโรจนากร แล้วเสร็จ   (อ่าน 16)
  ตารางแผนการจัดการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   (อ่าน 45)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา Conservation Biology   (อ่าน 85)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2562)   (อ่าน 54)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Cities in Asia Summer Program- Studio Singapore-Shanghai (สมัครได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562)   (อ่าน 52)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Fully Funded Create Dav Summer School (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)   (อ่าน 57)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Second Summer School in Behavior Economics ที่จะขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมันนี (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562)   (อ่าน 72)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจาก The TaiwanICDF ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศไต้หวัน ในระดับปริญญาตรี โทและเอก   (อ่าน 115)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 156)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจที่ศึกษาต่อยังประเทศไต้หวัน สามารถอ่านคู่มือแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและวางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษา   (อ่าน 56)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาสื่อ Social Media และการวิจัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ AgelLab ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัตหน้า   (อ่าน 64)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9   (อ่าน 36)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับสมัครเข้าศึกษาใน ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาด้านการสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อ ณ National Yang-Ming University ประเทศไต้หวัน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562)   (อ่าน 68)
  ขอเชิญ ประชาชน สื่อมวลชน นิสิต คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน เวทีสาธารณะ หัวข้อ พรรคการเมืองจะมีนโยบายรับใช้ประชาชนชาวอีสานอย่างไร?   (อ่าน 56)
  คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM   (อ่าน 81)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร(พ.บ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 240)
  ขอเชิญชวน ชาว มมส ติดตามชมหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” ตอนก้าวไกล ไทยทะยาน สำหรับนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   (อ่าน 44)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รับเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   (อ่าน 1081)
  เปิดรับสมัคร นักเรียนพิการ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 สมัครได้ระหว่างวันที่ 4-28 ก.พ.62   (อ่าน 144)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 89)
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 183)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals   (อ่าน 70)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (อ่าน 563)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม India Foundation’s Kautilya Fellows Programme สำหรับนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตที่มีความสนใจในนโยบายสาธารณะของอินเดียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ   (อ่าน 61)
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ : หัวข้อ ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง   (อ่าน 148)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 88)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 1892)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน   (อ่าน 159)
  เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 3426)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 66)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 98)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 142)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 149)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 325)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 867) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,098,138  คน
ผู้ชมออนไลน์   1