หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป   (อ่าน 19) 
  สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ 31 ก.ค.-11 ส.ค.60   (อ่าน 41) 
  สำนักวิทยบริการ มมส แนะนำข้อมูลออนไลน์ด้านตลาดทุน Maruey eLibary   (อ่าน 14) 
  ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด สนามเด็กเล่นและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   (อ่าน 28) 
  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนภายใต้การฝึกอบรม Movement: Directing/Teaching Lab   (อ่าน 37)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม International Conference for Young Researchers in Economics   (อ่าน 46)
  ประชาสัมพันธ์การเสนอบทความทางวิชาการและวารสาร The 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICICTM\'18)   (อ่าน 39)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม 1st International Conference on Global Perspective on Multidisciplinary Approaches in Pharmaceutical Sciences   (อ่าน 35)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม Biomedical and Advanced Materials 2017 (Bio-CAM 2017)   (อ่าน 49)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 13th Global Student Forum 2017   (อ่าน 42)
  กองกิจการนิสิตประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 105)
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 81)
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)   (อ่าน 54)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 8th International Conducting Competition Jeunesses Musicales Bucharest   (อ่าน 47)
  กองทุนนิวตัน ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds   (อ่าน 33)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 58)
  ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าผู้โชคดีรับของที่ระลึก MSU จากการร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลนายจ้างของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐   (อ่าน 22)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Shape-Sea Research Grants Programme for 2018 (RGP 2018)   (อ่าน 158)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 53)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN University Conference on Public Relations and Communication (APRC 2017)   (อ่าน 42)
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Science Conference   (อ่าน 43)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language and Business Programs ณ University of California   (อ่าน 55)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Medical Education Conference (IMEC 2018)   (อ่าน 57)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)   (อ่าน 234)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ Study in India Program on Public Health in India   (อ่าน 38)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ Education for Human Resource Development in the 21st Century   (อ่าน 41)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 39)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 70)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ณ Geneva School of Diplomacy ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   (อ่าน 446)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ 6th Global Youth Leaders Travel and Learning Camp (GYLTLC) ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 61)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2017 at FPT University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   (อ่าน 46)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Cultivating Bio-enterprise : Bioentrepreneurship Workshop 2017, International Medical University   (อ่าน 45)
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)   (อ่าน 76)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Oxford Royale Academy’s Summer Experiences for Ages 19-25   (อ่าน 142)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ UNSOED Intercultural Summer Camp 2017 (UIS 2017)   (อ่าน 50)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language Program at Anglo-Continental School of English, Bournemouth   (อ่าน 76)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017   (อ่าน 185)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2017)   (อ่าน 38)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด The 11th National Higher Education Women\'s Leadership Summit 2017   (อ่าน 39)
  สำนักวิทยบริการ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เขตพื้นที่ในเมือง เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   (อ่าน 36)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   (อ่าน 112)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 189)
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์   (อ่าน 121)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐอินเดีย   (อ่าน 296)
  ประชาสัมพันธ์ทุนการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The 3rd International Internship Scholarship (IIS 2017) ณ Informatics and Business Institute (IBI) ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 249)
  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี 2561   (อ่าน 740)
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ   (อ่าน 303)
  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน   (อ่าน 67)
  ประชาสัมพันธ์ Kyoto Startup Summer School ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 71)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 128)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 99)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 177)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 163)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 567) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,819,806  คน
ผู้ชมออนไลน์   1