หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมงานคำแนะนำสำหรับผู้มีเงินได้ฯ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   (อ่าน 20) 
  ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหุ่นฟางไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ   (อ่าน 16) 
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Study, Training & Working Abroad   (อ่าน 60) 
  The 3rd I ACEH 2017 (International Art Creativity   (อ่าน 22) 
  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการ Study, Scholar life in London at Birkbeck University of London   (อ่าน 20) 
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Siberian Summer School for your students_Russia   (อ่าน 21) 
  The 12th Malaysia International Genetics Congress (MiGC 12)   (อ่าน 17) 
  7th International Conference of the Restructuring of the Global Economy (Roge)   (อ่าน 14) 
  ขอเชิญเข้าใช้งานและประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม Microsoft Volume License   (อ่าน 20) 
  ขอเชิญเข้าใช้งานและประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม Microsoft Imagine Premium   (อ่าน 17) 
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai UK workshop on magnetism and magnetic materials 2017   (อ่าน 53) 
  ประกาศรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันผลงาน: 2nd Built Environment Undergraduate Research Competition (BEURC)   (อ่าน 25) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ILC และ หลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2560   (อ่าน 21) 
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 41) 
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 67) 
  Call For Paper: TopHPC International Conference (TopHPC2017)   (อ่าน 30)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 24)
  Call For Paper: International Conference on Applied Photonics and Electronics 2017 (InCAPE2017)   (อ่าน 30)
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560   (อ่าน 174)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program ปี 2017   (อ่าน 67)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017   (อ่าน 50)
  ขอเลื่อนการรับบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์   (อ่าน 15)
  การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงบประมาณของสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2   (อ่าน 39)
  ขอเชิญมหาวิทยาลัยมหาสารคามเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล The Keio Medical Science Prize 2017 ประจำปี 2560 ของ Keio University ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 31)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่างประเทศของจีน ครั้งที่ 22 (The 22nd China International Education Exhibition Tour : CIEET 2017)   (อ่าน 32)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 21)
  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560   (อ่าน 27)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 70)
  สำนักวิทยบริการขอเชิญมาเปิดโลก Information Literacy   (อ่าน 48)
  ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ   (อ่าน 56)
  ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)   (อ่าน 318)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย “The Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2017”   (อ่าน 106)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017   (อ่าน 84)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการนานาชาติ International Cell Signalling Conference (ICSC 2017)   (อ่าน 76)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 565)
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 of IIT Roorkee   (อ่าน 115)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   (อ่าน 944)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2561   (อ่าน 195)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Luigi Boccherini International Cello in Italy ปี 2017   (อ่าน 80)
  มมส ใจดีให้บริการรถรางแก่นิสิต บุคลากรและผู้สัญจรทั่วไป เพื่อรับ-ส่ง ตามแผนที่ของการเดินทางของรถราง 19 จุด   (อ่าน 60)
  การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (ตัวจริง) ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 1516)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 260)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “The 6th NIDA Summer Camp on Sustainable Community Development”   (อ่าน 151)
  ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์ส่ง Abstract เข้าร่วมในงาน International Medical Education Without Borders 2017 วันที่ 7 - 9 เมษายน 2560   (อ่าน 91)
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 197)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 525) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,472,633  คน
ผู้ชมออนไลน์   5