หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2   (อ่าน 23)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)   (อ่าน 13) 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)   (อ่าน 12) 
  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการให้การสนับสนุนยกระดับงานวิจัย สมุนไพร อาหาร และนวัฒกรรมไหม เป็นทรัพย์สินทางปัญญา   (อ่าน 14)
  ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) P4   (อ่าน 10)
  ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน   (อ่าน 10)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 38)
  ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการ แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence)   (อ่าน 9)
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023) ในหัวข้อ “พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ”   (อ่าน 15)
  งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าหอพัก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   (อ่าน 57)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565   (อ่าน 102)
  คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2566 (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)   (อ่าน 262)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1388) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,075,976  คน
ผู้ชมออนไลน์   1