หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา
  ประกาศรับสมัครนิสิตและองค์กรนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559   (อ่าน 31) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Programs   (อ่าน 37) 
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาร้านเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   (อ่าน 24)
  ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2017 (Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students)   (อ่าน 53)
  ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560   (อ่าน 155)
  ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560   (อ่าน 91)
  ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนคุณสราวุธ เบญจกุล" ประจำปีการศึกษา 2559   (อ่าน 275)
  ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2560   (อ่าน 136)
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2   (อ่าน 38)
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2   (อ่าน 29)
  เปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ, กรอ) ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3   (อ่าน 29)
  ประชาสัมพันธ์ทุน “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”   (อ่าน 34)
  ขอประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อของรัฐบาลบรูไน ณ University Teknologi Brunei   (อ่าน 136)
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน International Summer Program in Architecture: Cities in Asia   (อ่าน 50)
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “The 8th Transparency International School on Integrity”   (อ่าน 124)
  ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และ ทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจะปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 252)
  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560   (อ่าน 119)
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 105)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program ปี 2017   (อ่าน 172)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017   (อ่าน 95)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 107)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017   (อ่าน 300)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2561   (อ่าน 222)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 276)
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 533)
  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 618)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,545,971  คน
ผู้ชมออนไลน์   5