หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา
  ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) ณ University of Guelph ประเทศแคนาดา   (อ่าน 4) 
  ทุนศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก IAHR-Hohai Scholarship ณ Hohai University สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 2) 
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Global Graduate Scholarship ณ University of Lincoln สหราชอาณาจักร   (อ่าน 21)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Scuola Normale Superiore ประเทศอิตาลี   (อ่าน 8)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่องานวิจัยวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 32)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนท่านสราวุธ เบญจกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (รับสมัคร 29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63)   (อ่าน 120)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Helmut-Schmidt Programme ณ ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 50)
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ University of Trento ประเทศอิตาลี   (อ่าน 28)
  ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการ Polish National Science Centre project ณ ประเทศโปแลนด์   (อ่าน 23)
  ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา Owen Browning Scholarships ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 10)
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Cardiff University ประเทศเวลส์   (อ่าน 10)
  ทุน DAAD scholarships เพื่อศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 65)
  ทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ State University of New York, Albany and New Paltz (SUNY) สหรัฐอเมริกา   (อ่าน 98)
  ทุนการศึกษา Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2020   (อ่าน 102)
  ทุนศึกษาต่อภายใต้โครงการ Taught Postgraduate Masters Scholarship 2020 - 2021 ณ University of Bath สหราชอาณาจักร   (อ่าน 64)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB – JSP) ณ ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 60)
  ทุนการศึกษา Faculty of Arts International Masters Degree Scholarship ณ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 78)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,144,844  คน
ผู้ชมออนไลน์   1