หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 กิจการนิสิต
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ 2020 International Essay Contest for Young People ภายใต้หัวข้อ A Letter from Myself in 2030   (อ่าน 19)
  ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID มาปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอต GS1 Thailand Mascot Contest 2020   (อ่าน 18)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UEA Student Exchange Program ณ University of East Asia เมืองชิโมโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 20)
  เชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจร่วมโครงการ UMAP Discovery Camp 2020 ภายใต้หัวข้อ “Uniquely Malaysia: The Colour of Culture” ระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 10)
  เชิญชวนนิสิตผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรม TAR UC Summer Camp 2020 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 10)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 70 ปีแห่งมิตรภาพในสายตาฉัน (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 17 เมษายน 2563)   (อ่าน 55)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Solar Decathlon China (SDC) 2021 ณ มลฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 60)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C ประจำปีการศึกษา 2563 (วงรอบที่ 2 - 3)   (อ่าน 32)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Course ณ Universitas Muslim Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 40)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาด้าน IT ณ The Paris Graduate School of Digital Innovation (EPITECH) ประเทศฝรั่งเศส   (อ่าน 32)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระยะสั้น KNU Global Summer School 2020 ณ Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 40)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 97)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Program 2020 จัดโดย Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ   (อ่าน 69)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 131)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,955,168  คน
ผู้ชมออนไลน์   3