หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 กิจการนิสิต
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Program (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 2)
  เชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุระหว่าง 16-23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ที่ Anglo Continental School เมืองบอร์นม   (อ่าน 27)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตและผู้ที่สนใจสมัครโครงการ UMAP Discovery Camp 2019 ภายใต้หัวข้อ Contemporary Taiwan (ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 30)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors: YTSA 2019) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 13)
  เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น KNU Global Summer School 2019 เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี   (อ่าน 23)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UBD’s Student Exchange Programme Semester 1 2019 - 2020   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ReCaP - Refugee Camp Project 2019(หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2562 )   (อ่าน 14)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ the 2nd Borneo Medical-Nursing Quiz 2019   (อ่าน 12)
  ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร   (อ่าน 6)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 2019 Tsinghua International Summer School - Experiencing China วันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน(หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 12)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 เยน พร้อมโอกาสในการเดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2019)   (อ่าน 12)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Engineering Innovation Challenge(ปิดรับสมัครในวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 7)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Kyoto Startup Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – กันยายน 2562 ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 23)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2019 Konkuk University International Summer Program (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 46)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,225,422  คน
ผู้ชมออนไลน์   1