หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 กิจการนิสิต
  (ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย MSU Life เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1   (อ่าน 20)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 14)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Chang FineArt International Photo Contest ครั้งที่ 8 (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 11)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระยะสั้น KNU Global Summer School 2020 ณ Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 15)
  ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย MSU Life ครั้งที่ 1   (อ่าน 18)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ISTernship summer program เปิดรับสมัครนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัย ในสาขาวิชาด้านชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์ ณ Institute o   (อ่าน 28)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Summer Intensive Japanese Language and Culture Program 2020 ซึ่งจะมีการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม   (อ่าน 12)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน a team junior 16: Work and Travel Soonvijai 4 กับนิตยสาร A Day magazine เป็นระยะเวลา 3 เดือน (หมดเ   (อ่าน 31)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 54)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Program 2020 จัดโดย Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ   (อ่าน 30)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 87)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,786,640  คน
ผู้ชมออนไลน์   3