หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference   (อ่าน 4) 
  ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน Economix Global Economics Challenges ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia หมดเขตวันที่ 19 สิงหาคม 2561   (อ่าน 9) 
  ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 5) 
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 3rd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2018) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ Aseania Resort   (อ่าน 17) 
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference of Mathematical Science and Technology 2018 (MathTech 2018) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ Hotel Equatorial Penang ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 11) 
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Turkish Language Program for Public Officials and Academicians) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี   (อ่าน 10) 
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 1st International Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ณ Novotel Melaka รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย หมดเขตวันที่ 14 ตุลาคม 2561   (อ่าน 7) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรอบรม Nanofabrication Technologies ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ Indian Institute of Science, Bangalore ประเทศอินเดีย   (อ่าน 7) 
  สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561   (อ่าน 86)
  เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)   (อ่าน 122)
  ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   (อ่าน 121)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)   (อ่าน 373)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 269)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 17th International Conference of Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banks (APASTB 2018)   (อ่าน 251)
  ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561   (อ่าน 716)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,543,929  คน
ผู้ชมออนไลน์   5