หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครโครงการ Harvard Medical School’s 2019 Southeast Asia Healthcare Leadership Program (HMS-SEAL) สมัครจนถึงวีนที่ 20 ก.พ. 62   (อ่าน 14) 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปีที่ 3 เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์   (อ่าน 67)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Conference on ‘The Future of Storytelling-Global & Multi-planarian Emergence’ (ICFST-2019)   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 31)
  ขอเชิญโครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน   (อ่าน 52)
  ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 46)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals   (อ่าน 34)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Education and New Developments 2019 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2562 ณ เมือง Porto ประเทศโปรตุเกส   (อ่าน 41)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม India Foundation’s Kautilya Fellows Programme สำหรับนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตที่มีความสนใจในนโยบายสาธารณะของอินเดียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ   (อ่าน 29)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development   (อ่าน 177)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน   (อ่าน 138)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,020,309  คน
ผู้ชมออนไลน์   2