หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Winter School of Physical Theatre”   (อ่าน 12) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”   (อ่าน 10) 
  ประชาสัมพันธ์การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Study at the University of Bath Faculty of Engineering and Design”   (อ่าน 17) 
  โครงการอบรมระยะสั้น “International Short Course on Advocacy Skills in Mental Health System Development: from Research to Policy”   (อ่าน 17) 
  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น   (อ่าน 74)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SABF)   (อ่าน 88)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018   (อ่าน 79)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม The 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 72)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy   (อ่าน 104)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม QS Subject Focus Summit – Medicine   (อ่าน 147)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Trade   (อ่าน 133)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 303)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 70)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 57)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 117)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 149)
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ the 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Statistics (iCMS) 2017   (อ่าน 178)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 198)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,958,740  คน
ผู้ชมออนไลน์   10