หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา/วิจัย
  ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)   (อ่าน 16) 
  ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)   (อ่าน 8) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จะเปิดรับนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน 2 โครงการ คือ 2019 Short-Term Student Exchange Program (Inbound) และ 2019 Global Internship Program (Inbound) (หมดเข   (อ่าน 9) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ Government of Ireland - International Education Scholarships (GOI-IES) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 7) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการ Researcher Mobility Program - Inflow of Foreign Researchers   (อ่าน 27)
  The University of Padova ประเทศ Italy มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย STARS Grants 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2562)   (อ่าน 24)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล RSA Awards 2019 (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th MSU Veterinary International Conference (หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 26)
  รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาไทย ไปเรียน ม.ชั้นนำระดับโลก (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2562 (เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์))   (อ่าน 49)
  มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลี เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020   (อ่าน 21)
  มอบทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ The International Fellowship for Outstanding Researchers Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 13)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ณ Department of Chemistry, Maynooth University ประเทศไอร์แลนด์ (ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562)   (อ่าน 15)
  มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลี เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 เมษายน 2562)   (อ่าน 30)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สำหรับการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร AsTEN Journal of Teacher Education   (อ่าน 24)
  University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019   (อ่าน 68)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Study in Australia’s Northern Territory scholarships   (อ่าน 104)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 82)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง(HUST) กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarship-Chinese University Program for Non-Chinese Students at HUST in China, 2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก(เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019)   (อ่าน 56)
  ขอเชิญชวนน้องๆ ผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Colin Aikman Award for International Student 2019 จาก Victoria University of Wellington   (อ่าน 34)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งจะมอบแก่นิสิตจากประเทศอาเซียน   (อ่าน 26)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ที่จะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน 2562   (อ่าน 33)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนวิจัย 2020 Research Fellowship Program สนับสนุนโดย the Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   (อ่าน 14)
  Rotary Foundation แจ้งให้ 100 ทุน เรียนฟรีเต็มจำนวน (ค่าเรียน, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, ฝึกงาน และอื่น ๆ ) แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสันติภาพ หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทุนมี 2 ประเภทคือ ปริญญาโท และประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ (   (อ่าน 21)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarships เพื่อทำวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก โดยต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครทุน Dean’s Scholarship for International Students in UK, 2019 (หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 32)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา Conservation Biology   (อ่าน 99)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 99)
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 193)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,156,442  คน
ผู้ชมออนไลน์   3