หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
Inspirational TALK Startup DreamaniFEST LIVE STREAM 15 ธันวาคม 2565
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็...
  เทศกาลดนตรีและถนนคนมอ
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ คณะ...
รางวัล The best oral presentation award
 
  รางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งข...
  รางวัลชนะเลิศประเภท Ensemble Lyrical Open การแข่งข...
  CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Toll...
มมส มอบสิ่งของสนับสนุนการดำเนินโครงการ จิตอาสา ห่มหนาวแดนอีสาน ประจำปี 2565
 
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์บริเว...
  มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาป...
  มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี
มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาป...
 
  มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 54 ปี
  มมส ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
   มมส ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัดบรรยาย “เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร – Why do we go to music festivals”
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565  (อ่าน 4) 
ขอเชิญนิสิต และบุคลากร ร่วมรับฟัง Inspirational TALK Startup DreamaniFEST LIVE STREAM 15 ธันวาคม 2565 LIVE Facebook : MSU HOMEROOM  (อ่าน 14) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดจัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2022  (อ่าน 53)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2565  (อ่าน 43)
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 105)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 5) 
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 6) 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21/2565)  (อ่าน 33) 
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตราสังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565  (อ่าน 26)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 46/2565)  (อ่าน 47)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
รับปริญญา มมส
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 5) 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21/2565)  (อ่าน 33) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาทางสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 46/2565)  (อ่าน 47)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก ทางเภสัชศาสตร์ ฯลฯ) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 45/2565)  (อ่าน 25)
ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 43/2565)  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,829,651  คน
ผู้ชมออนไลน์   5
 
Logo Msu