หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมงานคำแนะนำสำหรับผู้มีเงินได้ฯ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรร...
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit ...
รางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
 
  รางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรั...
  รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
  รางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสา...
MSU Smart Campus คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ผ่านการคัดเลือกประกวดออกแบบเมืองอัจฉริยะ
 
  องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต
  มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภา...
  มมส ต้อนรับอาคันตุกะ คณะนักวิจัยฯ สาธารณรัฐประชาชน...
รายการ เก็บตก มมส (24 กุมภาพันธ์ 2560)
 
  มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล
  ชั่วโมงสร้างสุข : ม.มหาสารคาม ค้นพบ หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก : ช่อง 3 (22 ก.พ. 60)
  สถานีเดลินิวส์ : นักวิจัยค้นพบหอยแก้วน้อย : ช่อง เดลินิวส์ (21 ก.พ. 60)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 35) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 25) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 17)
ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่ื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 45)
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 109)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 174)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตฯ ปี 60  (อ่าน 103)
ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  (อ่าน 318)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 565)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 944)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 35) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 25) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 17)
สำนักวิทยบริการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 109)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2560  (อ่าน 203)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,472,629  คน
ผู้ชมออนไลน์   11