หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
 
  โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย&#...
  กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงละ...
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563
 
  รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำ...
  บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบก...
  ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกัน...
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการ Show and Share หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต 9 ทศวรรษ คร...
  มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุ...
  คณะวิทยาศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ด...
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการ Show and Share หลัก...
 
  ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา (คณะเทคโนโลยี) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
  ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
  ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ เรื่อง​ “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้…ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”  (อ่าน 3) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 245)
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  (อ่าน 39)
ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564  (อ่าน 17)
ศูนย์บริการทางการแพทย์ย้ายสถานที่ให้บริการ จากสถานที่ชั่วคราวมายังศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง  (อ่าน 22)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2563  (อ่าน 21) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 25) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 20) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 58/2563  (อ่าน 27)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 57/2563  (อ่าน 31)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เบื้องต้น) จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท  (อ่าน 748)
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท  (อ่าน 379)
รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา Gates Cambridge ศึกษาต่อ ณ University of Cambridge  (อ่าน 126)
รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนรัฐบาลประเทศฮังการี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ University of Debrecen  (อ่าน 61)
รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme  (อ่าน 91)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2563  (อ่าน 21) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 25) 
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1/2563  (อ่าน 20) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 58/2563  (อ่าน 27)
บริษัทธีระรัตน์คอมมิวนิเคชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ (ในปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) จำนวนมาก  (อ่าน 11)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,290,359  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu