หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สน...
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
 
  รางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image C...
  รางวัลนำเสนอผลงาน The 7th International Conference...
  รางวัลผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา...
มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิตและบุคลากร หลังพบผู้ป่วยเพิ่ม รพ.ย้ำจะโทรแจ้งเฉพาะผลเป็นบวกเท่านั้น
 
  มมส เปิดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นว...
  มมส เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทันที ณ อาคารพลศึ...
  มมส นำสิ่งของตักบาตรสงกรานต์ มอบสงเคราะห์แก่ ศูนย์...
มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 2564
 
  ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียนกัมพูชา ปีที่ 10
  มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MSU JOBFAIR ONLINE 2021 By JOBBKK  (อ่าน 7) 
งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2  (อ่าน 6) 
สำนักวิทยบริการแจ้งการให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.64  (อ่าน 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่23) (ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564)  (อ่าน 609)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่22) (ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564)  (อ่าน 440)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MSU JOBFAIR ONLINE 2021 By JOBBKK  (อ่าน 7) 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 20)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 40)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

สรุปจำนวนตำแหน่งงานสำหรับการฝึกประสบการณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 10)
ขอความร่วมมือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 16)
สรุปผลสำรวจตำแหน่งงานสำหรับการฝึกประสบการณ์นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2563  (อ่าน 326)
Facebook สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 257)
สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 259)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MSU JOBFAIR ONLINE 2021 By JOBBKK  (อ่าน 7) 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 20)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 40)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา) กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 อัตรา  (อ่าน 90)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ขอความร่วมมือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี ที่จะเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 21)
ขอความร่วมมือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ตอบข้อมูลในแบบคัดกรอง ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการดูแลนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19  (อ่าน 16)
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครสอบ IELTS  (อ่าน 35)
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ออกแบบชุดพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท  (อ่าน 20)
หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (อ่าน 50)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,700,953  คน
ผู้ชมออนไลน์   7
 
Logo Msu