หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชมละครเวทีประจำปี 2565 เรื่อง Kill Bar เพลงจบ ฉันจาก
 
  ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธ...
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อ...
  The Faculty of Education, Mahasarakham Univeristy ...
รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
 
  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชา...
  ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิด...
มมส ชวนชมหุ่นฟาง น้องกระต่ายปรารถนา จากวัสดุท้องถิ่นอีสาน สร้างคุณค่าผลงานทัศนศิลป์
 
  นิสิตชมรมฮวมศิลป์ มมส จัดโครงการเยาวชนคนสร้างศิลป์...
  กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสร้างพลังใจ ทั้งสุขกาย สุ...
  มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
มมส ชวนชมหุ่นฟาง “น้องกระต่ายปรารถนา” จากวัสดุท้อง...
 
  หมอลำจีนแห่งภาคอีสาน “แพรวา” นิสิตจีน ม.มหาสารคาม
  มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
  ทำไมต้องมีดอกโน และธุงใยแมงมุม ในงานบุญผะเหวด ?
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2  (อ่าน 22)
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)  (อ่าน 12) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 11) 
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการให้การสนับสนุนยกระดับงานวิจัย สมุนไพร อาหาร และนวัฒกรรมไหม เป็นทรัพย์สินทางปัญญา  (อ่าน 13)
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) P4  (อ่าน 9)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 13/2566)  (อ่าน 6) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 11) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 13/2566)  (อ่าน 12)
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 16)
กองอาคารสถานที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา  (อ่าน 13)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
รับปริญญา มมส
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 13/2566)  (อ่าน 6) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 11) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 13/2566)  (อ่าน 12)
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 1/2566)  (อ่าน 16)
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 40)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4371-9800 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   13,075,865  คน
ผู้ชมออนไลน์   1
 
Logo Msu