หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน
 
  สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม การสืบ...
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมห...
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู...
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
  รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น
  รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest...
  รางวัลเวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายสนับสนุน)
 
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย...
  ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการดำเ...
  สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทัก...
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 256...
 
  ข่าวนอกลู่ : ทุ่มสุดตัว! แข่งลาบสะเดิดแซ่บสะดิ้ง เต้นกันจนตกเวที (15 ม.ค. 63)
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ “2th Cooperation on Art & Cultural Research, 2020”
  Walking street MSU
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 57) 
กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ (การทำปอเปี๊ยะ/ยำแซบ/ขนมชั้น/หมาล่า/ชา กาแฟโบราณ/แหนมเห็ดจิ๋ว)  (อ่าน 30)
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี หมดเขตการส่งผลงาน 31 มกราคม 2563  (อ่าน 15)
กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 26)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 24)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 26)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 24)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 “Siam Physics Congress 2020” (SPC2020) (หมตเขตส่งบทความวันที่ 15 มีนาคม 2563)  (อ่าน 20)
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ  (อ่าน 24)
เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Professional Development Course Summer 2020 ณ Jönköping University ประเทศสวีเดน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2563)  (อ่าน 59)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 “Siam Physics Congress 2020” (SPC2020) (หมตเขตส่งบทความวันที่ 15 มีนาคม 2563)  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ EROPA Conference 2020 (หมดเขตส่งบทความวันที่ 30 เมษายน 2563)  (อ่าน 22)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา 2020 International Higher Education Scholarship   (อ่าน 74)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา XMU Scholarships for International Students เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 33)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา BINUS World Class Scholarship เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรี ณ BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563)  (อ่าน 23)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 57) 
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป เฉพาะอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น (หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2563)  (อ่าน 147)
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 98)
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา (ครั้งที่ 5/2562)  (อ่าน 264)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2562  (อ่าน 480)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 47)
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 17)
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 19)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา 2020 International Higher Education Scholarship   (อ่าน 74)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา XMU Scholarships for International Students เป็นทุนที่จะสนับสนุนแก่นิสิตนานาชาติเพื่อศึกษาเข้าในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 33)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 25) 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 17) 
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 30)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ) ประเภทโครงการรับนิสิตพิการ  (อ่าน 110)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 38)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 16)
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจพัฒนาทักษะทางปัญญาและความรู้ในด้านการผลิต สมัครขอรับทุนฝึกงานด้านการวิจัย 2020 AIM-HI Summer Internship and Academic Research Program ณ National Chung Cheng University (CCU) สาธารณรัฐไต้หว  (อ่าน 14)
เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 สมัครเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กระทรวงต่างประเทศ ตามโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563  (อ่าน 16)
เชิญชวนนิสิตระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ Javascript, Java, C#, C++ or Python และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี สมัครเข้าฝึกงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ทั้งในรูปแบบระยะสั้น (2 – 3 เดือน) หรือรูปแบบสหกิจ ณ บริษัท Refinit  (อ่าน 17)
เชิญชวนนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในโครงการ E3 Program - EPFL Excellence in Engineering (หมดเขตรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 57) 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง  (อ่าน 11)
บริษัทฯในเครือ TEN GROUP and MY GROUP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  (อ่าน 14)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 63/2562  (อ่าน 480)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 1985)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 26)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 24)
ขอเชิญชวน นิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2020 การประกวดแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม  (อ่าน 9)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคติจิตอล (Leadership in the Digitalized World of Work)  (อ่าน 10)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 “Siam Physics Congress 2020” (SPC2020) (หมตเขตส่งบทความวันที่ 15 มีนาคม 2563)  (อ่าน 20)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ (การทำปอเปี๊ยะ/ยำแซบ/ขนมชั้น/หมาล่า/ชา กาแฟโบราณ/แหนมเห็ดจิ๋ว)  (อ่าน 30)
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี หมดเขตการส่งผลงาน 31 มกราคม 2563  (อ่าน 15)
ขอเชิญชวน นิสิต สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร  (อ่าน 17)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563  (อ่าน 12)
กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 26)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,786,578  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu