หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
 
  ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตเข้าโครงการส่งเสริมการเผยแพร...
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผล...
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยว...
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
 
  รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  รางวัลการประกวด BlueScope Design Award 2018
  รางวัลการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 17 ระดับป...
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001
 
  สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในว...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์...
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่...
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
  มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
  มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 4) 
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา (ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาต  (อ่าน 36) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 99) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)  (อ่าน 32) 
ขอเชิญเป็นเพื่อน LINE@ ตัวใหม่ กับสำนักวิทยบริการ มมส  (อ่าน 49)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 4) 
ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน Economix Global Economics Challenges ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia หมดเขตวันที่ 19 สิงหาคม 2561  (อ่าน 9) 
ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 5) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 3rd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2018) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ Aseania Resort   (อ่าน 17) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference of Mathematical Science and Technology 2018 (MathTech 2018) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ Hotel Equatorial Penang ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 11) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน Economix Global Economics Challenges ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia หมดเขตวันที่ 19 สิงหาคม 2561  (อ่าน 9) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐ (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 8) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 (Franco-Thai Mobility Programme) ส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  (อ่าน 8) 
ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 5) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference of Mathematical Science and Technology 2018 (MathTech 2018) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ Hotel Equatorial Penang ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 11) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 50) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)  (อ่าน 17) 
กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 73) 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)  (อ่าน 112)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 95)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

สำหรับผู้สมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้ศึกษากำหนดการ/ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 37) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  (อ่าน 99) 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)  (อ่าน 32) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ระบบปกติ และระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561  (อ่าน 319)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)  (อ่าน 50) 
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 95)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  (อ่าน 134)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค  (อ่าน 97)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 133)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference  (อ่าน 4) 
ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference of Computer and Informatics Engineering 2018 (IC2IE) ณ Jayakarta Lombok Hotel and Spa, Lombok ประเทศอินโดนีเซีย  (อ่าน 5) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Turkish Language Program for Public Officials and Academicians) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี   (อ่าน 10) 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรอบรม Nanofabrication Technologies ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ Indian Institute of Science, Bangalore ประเทศอินเดีย   (อ่าน 7) 
สภาคณาจารย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหา และเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  (อ่าน 86)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและศูนย์ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Smart Start Idea by GSB Start up)  (อ่าน 2) 
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา (ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาต  (อ่าน 36) 
ขอเชิญเป็นเพื่อน LINE@ ตัวใหม่ กับสำนักวิทยบริการ มมส  (อ่าน 49)
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Product Design for Business)  (อ่าน 122)
ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (อ่าน 121)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,543,946  คน
ผู้ชมออนไลน์   11
 
Logo Msu Msu 50