หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
  โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงป...
  เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน 2017
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2
 
  รางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิง...
  รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงกา...
  รางวัลชนะเลิศ : ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแ...
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
 
  มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
  มมส ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเ...
  ทำบุญครบรอบ 18 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส
มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์
 
  มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
  มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fête des Dinos ครั้งที่ 1”
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาทักษะประสบการณ์นิสิตสู่ความสำเร็จ
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์ทุน DUO/Wallonia-Brussels  (อ่าน 11) 
ประชาสัมพันธ์ทุน Asian Development Bank – Japan Scholarship Program / ทุน CAB-CAU-IRRI Joint Doctoral Program in Rice Genetics and Breeding.  (อ่าน 19) 
ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 134) 
ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 84) 
ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนคุณสราวุธ เบญจกุล" ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 266) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 125 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 33) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 30) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 22) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 127)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 140)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UTM Mobility Programs   (อ่าน 15) 
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาร้านเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  (อ่าน 9) 
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2017 (Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students)   (อ่าน 41) 
ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 134) 
ประกาศ กองกิจการนิสิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 84) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 125 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 33) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  (อ่าน 30) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 22) 
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครครูจำนวนหลายอัตรา  (อ่าน 25) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 127)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,539,645  คน
ผู้ชมออนไลน์   2