หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี ราชพฤกษ์เกมส์ 23 ปี
 
  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมเสว...
  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เ...
  ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร...
ทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน
 
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโป...
  รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560
  รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการ...
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัดประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด ประจำปี 2561
 
  มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ...
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดงานวันมหกรร...
VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16
 
   มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา
  มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล
  มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวปณิดา ยศปัญญา
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16  (อ่าน 23) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  (อ่าน 26) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTM2018 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด  (อ่าน 21) 
ขอเชิญออเจ้าทั้งหลายชะม้อยชม้ายชายตา มาชิดมาชมให้สมใจ  (อ่าน 43) 
ขอเชิญชวน นักเรียน, นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจัดการแข่งขัน AIMSTAR Cover Dance Contest 2018  (อ่าน 45) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)  (อ่าน 56) 
กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (แก้ไข)  (อ่าน 169)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 111)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 105)
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อมาทำงานใน หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฟาร์ม จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 112)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 3) 
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018  (อ่าน 72)
กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (แก้ไข)  (อ่าน 169)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 111)
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อมาทำงานใน หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฟาร์ม จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 112)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16  (อ่าน 23) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  (อ่าน 26) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTM2018 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัด  (อ่าน 21) 
มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี ราชพฤกษ์เกมส์ 23 ปี ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 21) 
ขอเชิญออเจ้าทั้งหลายชะม้อยชม้ายชายตา มาชิดมาชมให้สมใจ  (อ่าน 43) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,382,618  คน
ผู้ชมออนไลน์   10