กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (10075)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564    

มมส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มจังหวัดที่10) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งปัจจุบันเด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

วันที่ประกาศข่าว : 03 ส.ค. 2565  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246