กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
รายละเอียดข่าว (10368)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์    
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับ"ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์"


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนิสิตผู้ได้รับ "ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์" ซึ่งได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ นายพุฒิพงษ์ แสนศรี เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นพากเพียรและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแบบอย่างด้านการออกแบบให้กับเพื่อนและนิสิตรุ่นน้อง

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Credit Pic สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : Kapook Highlight”

วันที่ประกาศข่าว : 16 ม.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246