กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10485)

หัวข้อข่าว : มมส รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด    มมส รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมME2-0701 (50 ที่นั่ง)  ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และผู้บริหาร โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง จากกลุ่มข้าวหอมนนท์และผองเพื่อน  และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี และคณะ เป็นผู้มอบ

ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ และจะนำเครื่องมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และการศึกษาแพทย์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 04 เม.ย. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246