กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
รายละเอียดข่าว (10562)

หัวข้อข่าว : หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช    หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนวน1,000,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายจักริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246