กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศเวทีประกวด Startup Thailand League 2023
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ทีม EMMA Furniture มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (10589)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด Startup Thailand League 2023    นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด "Startup Thailand League 2023"

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทัพนิสิตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 5 ทีมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการStartup Thailand League 2023 : Regional Pitching เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี มานำเสนอผลงานแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ในปีนี้มีที่มีเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 46 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละทีมมีศักยภาพและได้นำไอเดียสุดเจ๋ง นวัตกรรมสุดแจ๋ว ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดพาณิชย์มานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน รุ่นพี่สตาร์ทอัพที่อยู่ในวงการมานาน ให้เกียรติมาพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ คือ EMMA Furniture  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ K-DEL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ Smart Mailbox มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยทั้ง 3 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปแข่งขันต่อในรอบระดับประเทศ Startup Thailand League 2023 : National Pitching ต่อไป

ที่มา : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 13 มิ.ย. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246