กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อวงมมส ดรัมไลน์ รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และวง MSU Percussion Ensemble รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน
รายละเอียดข่าว (10630)

หัวข้อข่าว : นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International    นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดรายการ Music & Marching Arts International สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Standstill Drumline และ Percussion Ensemble ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อวงมมส ดรัมไลน์ รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และวง MSU Percussion Ensemble รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน

นิสิตทั้งสองวง เป็นนิสิตเครื่องมือเอก  Percussion กลุ่มวิชาเอกดนตรีตะวันตก ควบคุมวงและฝึกซ้อมโดย อาจารย์วัชรากร จันทร์สุข อาจารย์ประจำเครื่องมือเอก percussion วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246