กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผศ.สาคร กือเจริญ บริจาคเงิน 255,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ และอาจารย์ประจักษ์ กือเจริญ พร้อมด้วยญาติธรรมชาวลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียดข่าว (10662)

หัวข้อข่าว : ผศ.สาคร กือเจริญ บริจาคเงิน 255,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์    ผศ.สาคร กือเจริญ บริจาคเงิน 255,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 255,000 บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ และอาจารย์ประจักษ์ กือเจริญ พร้อมด้วยญาติธรรมชาวลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ มา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว 

วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.ค. 2566  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246