กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน SIPA Animation 2009
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายสุทธีรักษ์ ธีรนวพงศ์ 2. นายนิมิต นิรัติศัย 3. นายปรานต์ ชนธีร์ภากุล 4. นายยุทธศักดิ์ ทองแสน 5. นายอภิวัตร วงศ์สุข 6. นายศุภกร คูณประทุม 7. นายเจตริน ประสานพันธ์ 8. วรวรรณ์ ขันธ์โพธิ์น้อย 9. นายยศนันท์ รุวิชยากูร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สื่อนฤมิต
รายละเอียดข่าว (543)

หัวข้อข่าว : NMD หอบรางวัลกลับบ้านเพียบ!    

   ตามที่  นิสิตสาขาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผ่านรอบคัดเลือกจากผู้แข่งขันทั่วประเทศเข้ามารอบสุดท้ายถึง 3 ทีมจากทีมที่ส่งเข้าประกวด 250 ทีม จากเวทีการแข่งขัน  SIPA Animation Contest ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่  17 -20 กันยายน 2552

   เมื่อวันที่  22 กันยายน 2552 อาจารย์  สืบศิริ  แซ่ลี้  อาจารย์กันยารัตน์  ยังมี  และ อาจารย์อนุชิน  ฉัตรชินรัตน์  อาจารย์ที่ปรึกษาได้นำทีมชนะเลิศ  เข้ารายงาน  และนำผลงานที่ชนะเลิศจากโครงการดังกล่าว  นำเสนอต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้เข้ารับรางวัล จาก ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์  กรุงเทพฯ

   ผลการแข่งขัน SIPA Animation 2009 รอบสุดท้าย  เป็นที่น่ายินดีเมื่อนิสิตสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ สามารถกวาดรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ และชมเชย 1 รายการ จากการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่

   1.รางวัลชนะเลิศ Animation for Teen รุ่น นิสิต-นักศึกษา 150,000 บาท
   ชื่อผลงาน  “HevenHell”
     1.นายสุทธีรักษ์  ธีรนวพงศ์
     2.นายนิมิต  นิรัติศัย
     3.นายปรานต์  ชนธีร์ภากุล
     4.นายยุทธศักดิ์  ทองแสน
     5.นายอภิวัตร  วงศ์สุข
     6.นายศุภกร  คูณประทุม
     7.นายเจตริน  ประสานพันธ์
     8.วรวรรณ์  ขันธ์โพธิ์น้อย
        อาจารย์ที่ปรึกษา สืบศิริ แซ่ลี้

   2.รางวัลชนะเลิศ Character Design รุ่น บุคคลทั่วไป 100,000 บาท
   ชื่อผลงาน “Baron Bee”
     นายยศนันท์ รุวิชยากูร  นิสิตปริญญาโท
        อาจารย์ที่ปรึกษา อนุชิน ฉัตรชินรัตน์

   3.รางวัลชมเชย Animation for Pre-school รุ่น บุคคลทั่วไป 20,000 บาท
   ชื่อผลงาน “ด๊อกเตอร์โลมากับช่างทูน่า”
        อาจารย์ที่ปรึกษา สุวิช ถิระโคตร
        (อ้างอิง http://www.sipacontest2009.com/)

   อาจารย์สืบศิริ แซ่ลี้  ได้เผยว่า  ในอนาคตทางสาขาสื่อนฤมิต  มีโครงการที่จะดำเนินการต่อไปคือ
        -  สร้างหนัง Animation 3D เรื่อง HevenHell ให้เสร็จและจะส่งผลงานเข้าประกวดระดับต่างประเทศต่อไป ได้แก่ Tokyo International Anime Fair และ Siggraph  ซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก
        -  หนังสือ Cartoon Comic เรื่อง Baron Bee และจำทำการจดสิทธิบัตรและจัดจำหน่ายในท้องตลาดตามลำดับ
        -  ผลิตสื่อการเรียนรู้ Animation 2D เรื่อง ดอกเตอร์โลมากับช่างทูน่า เพื่อนำเสนอโครงการต่อหน่วยงานรัฐเพื่อเป็นสื่อการสอนต่อไป

   นอกจากนี้สาขาสื่อนฤมิตจะสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันให้ได้ชมกันปีละเรื่อง จนกลายเป็นประเพณีภาพยนตร์แอนิเมชันของสาขา และของมหาวิทยาลัยต่อไป

   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมผลงานต่างๆได้ที่สาขาสื่อนฤมิต หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ อนุชิน ฉัตรชินรัตน์  (081-5445198)

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง / คณะวิทยาการสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ย. 2552  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246