กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือรางวัล Popular vote และรางวัลแสงสีเสียงยอดเยี่ยม จากผลงาน คือ กุ้งเดินขบวน
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายอารยะ เสนาคุณ 2. นางชฎาพร เสนาคุณ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สำนักวิทยบริการ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (590)

หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สร้างชื่อด้านสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์    

   นายอารยะ  เสนาคุณ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 8  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ และนางชฎาพร  เสนาคุณ  นักวิจัย ระดับ 6   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันเสนอผลงาน ชื่อ  "กุ้งเดินขบวน"  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ครั้งที่ 13    ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 12-14  ตุลาคม  2552

   จากการประกวดดังกล่าว มีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศไทย จำนวน 13 ผลงาน  ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศ  2 รางวัล  คือรางวัลPopular vote  และรางวัลแสงสีเสียงยอดเยี่ยม  จากผลงาน คือ  "กุ้งเดินขบวน"   ซึ่งเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการของกุ้งในการเดินทางขึ้นไปวางไข่ที่บริเวณต้นน้ำระหว่างทางบริเวณแก่งหินที่มีน้ำไหลแรงซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้กุ้งไม่สามารถว่ายทวนน้ำได้   กุ้งจึงต้องปรับตัวเดินขึ้นบนบกริมน้ำ เมื่อพ้นบริเวณน้ำที่ไหลแรงกุ้งก็เดินลงน้ำเพื่อว่ายทวนน้ำต่อไป 

   แนวคิดในการนำเสนอ เป็นการจำลองสภาพป่าและลำน้ำสมจริง ผสมผสานการนำเสนอโดยใช้การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2.5 มิติ พร้อมแสงและเสียง ในตู้นิทรรศการ ขนาด 80X100X80 ซ.ม.  ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้นำไปตั้งแสดง  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และจะได้มีการจดอนุสิทธิบัตรต่อไป

เชิญคลิกเพื่อชมผลงานวีดิทัศน์กุ้งเดินขบวน >>ความคมชัดระดับปานกลาง
เชิญคลิกเพื่อชมผลงานวีดิทัศน์กุ้งเดินขบวน >>ความคมชัดระดับสูง


ข่าว : สำนักวิทยบริการ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 


วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค. 2552  ที่มา : สำนักวิทยบริการ

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246