กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7099)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น    

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น

นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างชื่อเสียงโดยเข้าร่วมการประกวดในโครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim) ได้รับรางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา" จะต้องนำข้อมูลและการวิจัยขั้นต้น เพื่อนำมาหาต้นทางและจุดกำเนิดของความคิด (Fashion Smart Up 2016 หรือ F2S : Creative Designer Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) และได้ผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติและลงพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าในแนวทางความคิดสร้างสรรค์ และได้รับคัดเลือกไห้ไปแสดงผลงาน ณ Tama Art University และ ArtCenter College of Design ประเทศญี่ปุ่น

*****************************************************************************
รางวัลที่ 1 
 - ชื่อผลงาน Incompleteness
 - แนวคิด ความไม่สมบูรณ์ ที่กลับกลายเป็นความสมบูรณ์จนสามารถนำมาเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่ที่บ้านกิวแลน้อย บ้านแกะสลักไม้ และบ้านเหมืองกุ้ง เพื่อศึกษางาน เทคนิคการผลิตชิ้นงาน สิ่งที่พบล้วนแล้วแต่เป็นความไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น
 - วัสดุ ผ้าฝ้าย ที่มีลักษระการทอ หลากหลายเนื้อผ้า หลากหลายพื้นผิว
 - ผลงาน ชุดเดรส 1 ชุด แจ็คเก็ต 1ตัว รองเท้า 3 คู่ กระเป๋า 1 ใบ และหมวก 1 ใบ

*****************************************************************************
ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 

วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2560  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246