กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7104)

หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์    

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิต มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2 จากการประกวดออกแบบโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 : Mc Smart 2 ประจำปี 2559 โดยได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งมีการประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 : Mc Smart2 ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : Mc Group ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีแนวความคิดที่ต้องการนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตกางเกงยีนส์แม็คมาประยุกต์สร้างสรรค์งานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่นให้เป็นผลงานที่มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มาจากแนวคิดงาน. Reflection : จากสื่อความรุนแรงของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ด้านบวกของด้านลบในสื่อสังคมโซเซียลสร้างสรรค์สู่งานออกแบบผสมผสาน เสน่ห์ของยีนส์ ส่งเสริมการใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าจากเศษผ้า
วัสดุ : ผ้ายีนส์
ผลงาน : ชุดเดรส 1 ชุด, เสื้อคลุม 1 ตัว, หมวก 1 ใบ

ภาพ/ข่าว : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU/FB : McJeans

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 

วันที่ประกาศข่าว : 13 มี.ค. 2560  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246