กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายณฐนณ คูสกุล 2. นายเกรียงไกร สุระขันธ์ 3. นายวงสกุล เผ่าภูรี 4. นายธีรภาส จันทร์ลอย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7363)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น    

ศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น

ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Suppose that live everyday like it's your last จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “มนุษย์แม่” โดยมี "Rester” ผู้ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้า เป็นผู้จัด โดยมีทีมที่ส่งเข้าประกวดถึง 120 กว่าเรื่อง และมีการคัดเลือก 10 เรื่อง เพื่อเข้ารอบตัดสิน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนง อาทิ คุณกวาง กมลชนก โกมลธิติ ดารานักแสดง, คุณแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ร๊อกเกอร์ชื่อดัง, คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง, และผู้กำกับโฆษณาและภาพยนตร์อีกหลายท่าน เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลปะ กรุงเทพมหานคร

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Suppose that live everyday like it's your last. เป็นผลงานของ นายณฐนณ คูสกุล, นายเกรียงไกร สุระขันธ์, นายวงสกุล เผ่าภูรี และ นายธีรภาส จันทร์ลอย (ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

สามารถรับชมภาพยนตร์ ได้ที่ FB: Rester หรือ https://www.facebook.com/ResterMassageChair/videos/1704839869560158/?hc_ref=ARTddTKlx9yD92xFlHhhKC1-RkLbsxc9lcNBAUmTbGgu5KMI2xr7UzpRzgDlLUeXkA&pnref=story

ภาพ : ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

วันที่ประกาศข่าว : 18 ส.ค. 2560  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246