กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายชนกานต์ พันธ์พิจิตร และนางสาวณัชพร ศรฬสวรรณ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7389)

หัวข้อข่าว : นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก    

นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อ 19 th Asia Pacific Dance Competition 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบเช่น บัลเลต์ การเต้นร่วมสมัย การเต้นระบำประจำชาติ การเต้นและการขับร้อง ฯลฯ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยองค์กรทางการศึกษาศิลปะการเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อว่า The Commonwealth Society of Teachers of dancing

การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันที่เปิดสอนการเต้นที่มีชื่อเสียงต่างๆ จาก 9 ประเทศได้แก่ ประเทศมาเลเชีย สิงค์โปร ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเชีย และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนประเทศไทยทั้งสิ้น 6 สถาบัน

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักเต้นจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แจ้งให้ทราบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และได้ส่งนักเต้นจำนวน 2 คนเข้าร่วมการแข่งขันในสองรายการได้แก่ Repertoire solo รุ่น Open และ Lyrical duo รุ่น Open ซึ่งเป็นรายการแข่งขันการเต้นสำหรับนักเต้นที่มีประสบการณ์และเทคนิคการแสดงขั้นสูงที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นนักเต้นอาชีพต่อไป

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล ยังกล่าวต่อไปว่าผลของการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฏว่านักเต้นบัลเลต์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยนายชนกานต์ พันธ์พิจิตร นิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Repertoire solo รุ่น Open และในขณะเดียวกันนายชนกานต์ พันธ์พิจิตร และนางสาวณัชพร ศรฬสวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกนาฏยศิลป์ตะวันตกเช่นเดียวกันก็ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินจากแข่งขันในประเภท Lyrical duo รุ่น Open เช่นเดียวกัน ซึ่งนับเป็นการการันตีคุณภาพของนักเต้นบัลเลต์สายเลือดอีสานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าสามารถสอนและผลิตนักเต้นบัลเลต์อาชีพที่มีมาตรฐานขั้นสูงจนได้รับการยอมรับจากการแข่งขันการเต้นบนเวทีนานาชาติในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ ผู้ปกครอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่นิสิตของเราสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติบนเวทีอันทรงเกียรติในระดับเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 2560  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246