กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายแทนไท มัฐผา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7477)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน    

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน โครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิวัดป่า โครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 จัดโดย กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ระดับนักศึกษา 2 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงาน ปรากฏว่า ผลงานการออกแบบของ นาย แทนไท มัฐผา ได้รับรางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานการออกแบบของ นายแทนไท มัฐผา เป็นศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลการประกวดแบบกุฏิ ระดับประชาชน จากโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้งด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ย. 2560  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246