กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เพาะกาย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายเลอศักดิ์ บุญศิริโรจน์ 2. นางสาวศกลรัตน์ ไชยสุนทร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7617)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศเพาะกาย    

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศเพาะกาย “สุขภาพบุรุษหุ่นดี สุขภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 3” KUSS MODEL COMPETITION 2017 งานเกษตรกำแพงแสน และรองชนะเลิศอับดับ 1 “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest 2017

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ศุภรนันทน์ ผู้จัดการทีมนักกีฬาเพาะกาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นายภาณุวัมน์ ภูธง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตชนะเลิศ คือ นายเลอศักดิ์ บุญศิริโรจน์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศ รุ่น แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร

ในการแข่งขันเพาะกายรายการ “สุขภาพบุรุษหุ่นดี สุขภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 3” KUSS MODEL COMPETITION 2017 งานเกษตรกำแพงแสน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโดย ชุมนุมเพาะกายและฟิตเนส คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

และการแข่งขันเพาะกายรายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest 2017 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นางสาวศกลรัตน์ ไชยสุนทร รองชนะเลิศลำดับ 1 รุ่น โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี นายเลอศักดิ์ บุญศิริโรจน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น แอธเลติคฟิสิคชาย ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร และ นายนราธิป ศรีสุรัตน์ ได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย รุ่น โมเดลฟิสิคชายรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เข้ารายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมแสดงความยินดี ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 18 ธ.ค. 2560  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246