กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล วงดนตรีพื้นบ้าน ศิลป์อีสาน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (7731)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ    

มมส ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วงดนตรีพื้นบ้าน “ศิลป์อีสาน” คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ภายใต้งาน มหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ภายใต้งานมหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขึ้นรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป เงินรางวัล 100,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/เพจงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ประกาศข่าว : 09 มี.ค. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246