กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายบุญนำ สาสุด (ศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 8)
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7761)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7    

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญนำ สาสุด ศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 8 คว้ารางวัล ช้างเผือก รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

นายบุญนำ สาสุด ส่งผลงานชื่อ “ลูกหลานชาวนา, สีน้ำมันบนผ้าใบ(181 x 200 ซม.)” เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ อธิบายถึงผลงาน ดังนี้ "เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของเกษตรกร ญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ลูกหลานก็ได้ออกทุ่งเล่นสนุกสนาน ซึมซับบรรยากาศช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นดั่งท่วงทำนองเสียงเพลงแห่งความสุขของท้องทุ่งที่ซึมซับผ่านจิตใจในวิถีชนบท"

นิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” จะจัดแสดง ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561 และพิธีพระราชทานรางวัล จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

รายละเอียดที่มา : https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward

ภาพ : เพจศิลปกรรมช้างเผือก/รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ข่าว : เพจศิลปกรรมช้างเผือก

วันที่ประกาศข่าว : 02 เม.ย. 2561  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246