กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวนภัสร ไกรยเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาจีน
รายละเอียดข่าว (7810)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 2    

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขัน 第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区预赛 The 17 Chinese Bridge—Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2002 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบตัดสิน ณ ประเทศจีน โดยมี นางสาวนภัสร ไกรยเดช นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว

การแข่งขันในรายการนี้เป็นการแข่งขันภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ในการแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วม 22 สถาบันและมีผู้เข้าร่วมงานทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 300 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อหลัก คือ หัวข้อ “One World, One Family” (天下一家) การตอบคำถามเชาว์และการกล่าวสุนทรพจน์ฉับพลัน การแสดงความสามารถส่วนตัว โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน กำเนิดและเติบโตนอกประเทศจีน อายุระหว่าง 18-30 ปี ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาในประเทศจีนและไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับนักศึกษาทั่วโลก และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้เข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เมืองฉางซาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 07 พ.ค. 2561  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246