กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด BlueScope Design Award 2018
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายวงศธร กองมา 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา 3. นายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง 4. นายวิศรุต วิทยอักษรศรี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7811)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัล ประกวด BlueScope Design Award 2018    

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัล ประกวด BlueScope Design Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลจากการประกวด BlueScope Design Award 2018 ภายใต้แนวคิด People and Lives

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศธร กองมา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง คว้ารางวัลที่ 3 ผลงานชื่อ CO -MARKET MARKET MARKET ประเภทกลุ่ม และนายวิศรุต วิทยอักษรศรี คว้ารางวัลชมเชย ผลงานชื่อ RIM KHLONG RIM KHLONG ประเภทเดี่ยว จากการประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 ระดับนิสิต นักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยจากการประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 ระดับนิสิต นักศึกษา ภายในงานสถาปนิก’61 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561

จัดงานโดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้นิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 ภายใต้แนวคิด “People and Lives” การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก รูปแบบอาคารเป็นแบบอาคารสาธารณะหรือสถานที่ที่ใช้งานร่วมกันในสังคม โดยมีขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 07 พ.ค. 2561  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246