กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
รายละเอียดข่าว (7815)

หัวข้อข่าว : มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข    

มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยมี นายสมาน คุณกรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์

นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด  ได้กล่าวว่า ทางบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของภัยแล้งที่กำลังจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ในจังหวัดมหาสารคามที่เกิดขึ้นทุกปี จะส่งผลให้โรงเรียนที่อยู่รอบนอกซึ่งห่างไกลประสบปัญหาไม่มีถังเก็บน้ำสำหรับผู้บริโภค ทางครอบครัวคุณากรไพบูลย์ศิริ จึงได้บริจาคถังเก็บน้ำสีทึบป้องกันตะไคร่น้ำมีขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 200 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาความเหมาะสมส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ต้องการถังน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้บริโภคในช่วงภัยแล้ง พร้อมบริจาคเก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมส่งมอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 4589

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

วันที่ประกาศข่าว : 08 พ.ค. 2561  ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246