กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวปทิตญา โทสันทัด (น้องอาย)
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา เคมี
รายละเอียดข่าว (7848)

หัวข้อข่าว : น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018    

น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสชนะการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ขอขอบคุณภาพ : มิสแกรนด์มหาสารคาม 2018
เพจ : https://www.facebook.com/missgrandmahasarakham/

วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246