กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Design By Jeans 2018
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล 2. นายนันทวัฒน์ สาหินกอง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7958)

หัวข้อข่าว : นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย    

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018” ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
และนายนันทวัฒน์ สาหินกอง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “Design By Jeans 2018” ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกแบบแฟชั่นยีนส์สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นไปตามกระแสในโลกปัจจุบัน เป็นการออกแบบที่ต้องผสมผสานเนื้อผ้า วัสดุ และแพทเทิร์นรุปแบบใหม่เป็นสไตล์แคลชวลเหนือเกณฑ์ ต้องออกแบบเสื้อผ้าบุรุษหรือเสื้อผ้าสุภาพสตรี สามารถนำชุดที่ออกแบบมา Mix and Match กันได้ ซึ่งทางสาขานฤมิตศิลป์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ประจำสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ส่งนิสิตวิชาเอกแฟชั่น ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมส่งผลงานในกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 15 คน โดยนิสิตต้องดำเนินการตัดเย็บชิ้นงานจริงและนำผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยยีนส์แสดงแฟชั่นโชว์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความรู้ที่ได้รับไปแสดงความสามารถต่อสาธารณะ แล้วยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี

วันที่ประกาศข่าว : 06 ส.ค. 2561  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246