กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7960)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย    

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้าน ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์สิริมณี คำชมภู และอาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ และร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561” จัดโดยกรมหม่อนไหม กิจกรรมภายในจัดให้มีการแข่งขันในการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เป็นต้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 06 ส.ค. 2561  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246