กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวนพมาศ บรรจงเลิศ 2. นายณัฐภูมิ เหมกุล
รายละเอียดข่าว (8025)

หัวข้อข่าว : นิสิต และบุคลากร มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด    

นิสิต และบุคลากร มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลผลงานสุดยอดสื่อ Digital และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลภาพถ่าย, ภาพยนตร์สารคดีและรายการท่องเที่ยว, ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รายการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแบบ Digital และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานผ่านการคัดเลือกต่างๆ จะนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสื่อดิจิตัล สื่อโซเชียล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานกลางในโอกาสต่อไป

ในการประกวดโครงการดังกล่าว กลุ่มนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน 2 การประกวด ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ 
- นางสาวนพมาศ บรรจงเลิศ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษาและประชาชน ได้แก่ ผลงาน “Once Time ๒๐๔s’s” จากทีม ๒๐๔s’ Studio 
- นายณัฐภูมิ เหมกุล บุคลากรสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นายอดิสรณ์ อันสงคราม รับรางวัลชนะเลิศสารคดี ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผลงาน “Journal Journey” เจอนั่นเจอนี่ จากทีมยักษ์ สตูดิโอเฮาส์

นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในมุมมองใหม่ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับทราบ เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภาคธุรกิจบริการผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อดิจิตัล สื่อโซเชียล และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ณัฐภูมิ เหมกุล 
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246