กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ระดับปฐมวัย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (8066)

หัวข้อข่าว : ร.ร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) เจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอนุบาล TUKCOM KHONKHEN JUNIOR GAME

#เจ้าเหรียญทอง!! โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ระดับปฐมวัย เข้าแข่งขันกีฬาอนุบาล "TUKCOM Khonkaen JUNIOR GAME" ณ ห้องสรรพสินค้า ตึกคอมฯ จังหวัดขอนแก่น โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 1 วิ่งสามขา หญิง
รายการที่ 2 วิ่งสามขา ชาย 
รายการที่ 3 วิ่ง 20 ม.หญิง

รองชนะเลิศเหรียญเงิน
รายการที่ 4 วิ่ง 20 ม.ชาย

ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการที่ 5 วิ่ง 4×20 ม. หญิง
รายการที่ 6 วิ่ง 4×20 ม. ชาย 
รายการที่ 7 วิ่งผลัดผสม 6×20 ม. 
รายการที่ 8 ชักเย่อ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

พร้อมกันนี้ทางผู้จัดได้มอบถ้วยรางวัลรวม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

วันที่ประกาศข่าว : 01 ต.ค. 2561  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246