กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายสิทธิพงศ์ บัวทอง 2. นายสันติ จั้นพลแสน 3. นายสุเมธ จันทร์พันธ์ 4. นายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวัฒนธรรมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาการจัดการวัฒนธรรม
รายละเอียดข่าว (8335)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส ชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์    

นิสิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส ชนะเลิศแข่งขันสาวไหม จ.กาฬสินธุ์ งาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพงศ์ บัวทอง นายสันติ จั้นพลแสน นายสุเมธ จันทร์พันธ์ และนายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์ นิสิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสาวไหม ในงาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ที่มา : คณะวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.พ. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246