กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน 2. นางสาวมัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์ 3. นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8351)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส รับรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561    

นิสิต มมส รับรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2561

การประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่าง ๆ และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี 2561 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชย รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้แก่
1. ผลงาน “ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามทำพิษ น้ำเสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่าชดเชย” หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผลงาน “ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตที่ดับไปสร้างใหม่ได้” หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัล TJA Cyber Reporter 
1. รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท ผลงาน ข่าว “เปิด9จุดมหาสารคามเฝ้าระวังมลพิษฝุ่น นักวิชาการแนะสวมหน้ากากอนามัย-เลี่ยงเข้าพื้นที่” โดย นางสาวสาวิตรี มะณีเติม สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลข่าวที่ผ่านเข้ารอบ 10 ข่าว
1. ข่าว “ผู้ว่าฯขอนแก่น ตั้งเป้าดัน “ขอนแก่น” เป็น จังหวัดอุตสาหกรรม” โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ข่าว “มมส.ดิ้นปรับกลยุทธ์หลังจำนวนนิสิตลด หอการค้าชี้กระทบเศรษฐกิจมหาสารคาม” โดย นางสาว มัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์ สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ข่าว “มมส.หนุนหักเงินเดือนรุ่นพี่ใช้หนี้กยศ. ชี้โควต้ากู้ลดทำรุ่นน้องเสียโอกาส โดย นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 06 มี.ค. 2562  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246