กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8365)

หัวข้อข่าว : วงโปงลางศิลป์อีสาน มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ    

วงโปงลางศิลป์อีสาน มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศได้มีวงโปงลางที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 6 วง ได้แก่
  1. วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 
  2. วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  3. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
  4. วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
  5. วงโปงลางราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  6. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการประกวด
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงโปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 และพร้อมเงิน รางวัล 150,000 บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และวงโปงลางราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2562  ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246