กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทานฯ จากการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล วง Mahasarakham University Saxophone Ensemble
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8368)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้าเหรียญทองและโล่รางวัลพระราชทานฯ    

นิสิต มมส คว้าเหรียญทองและโล่รางวัลพระราชทานฯ จากการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วง Mahasarakham University Saxophone Ensemble ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด ระดับเหรียญทอง และรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 MSU SAXOPHONE STUDIO ได้เข้าร่วมงานโครงการ ISAN BRASS AND WOODWIND FESTIVAL 2019 จัดขึ้น ณ อาคาร 15 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการแข่งขันวงเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องลมไม้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือและเครื่องลมไม้ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีอันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวงการดนตรีสู่ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต ในการแข่งขันผลปรากฏว่า 
1. วง Mahasarakham University Saxophone Ensemble ได้รับรางวัลชนะเลิศได้คะแนนสูงสุดในระดับเหรียญทอง และโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
2. วง SARAKHAM SAXOPHONE QUARTET ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
3. วง MSU JUNIOR ENSEMBLE ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : งานประกวด Isan Brass & Woodwind 2019 
ข่าว : MSU SAXOPHONE STUDIO

วันที่ประกาศข่าว : 13 มี.ค. 2562  ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246