กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบโครงการ PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ 2. นายกวินทร์ อุ่นแก้ว 3. นางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ 4. นางสาวกาญจนา แสนศรี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8457)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบโครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION หัวข้อ ห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ และนายกวินทร์ อุ่นแก้ว นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบโครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION หัวข้อ ห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ บริษัท Paul Group Design อาคาร URD ซอยพุทธบูชา 38 แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ อาจารย์ที่ปรึกษา นำนิสิต นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมและร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 2 ทีม ได้แก่
- ทีม Buddy ประกอบด้วย นายกวินทร์ อุ่นแก้ว และนางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ 
นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4
- ทีมของนางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ และนางสาวกาญจนา แสนศรี 
นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3

ผลปรากฏว่า ทีม Buddy ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดแบบโครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION หัวข้อ ห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ขอบคุณข้อมูล : อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์
ภาพ : บริษัท PDG Group Design
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 02 พ.ค. 2562  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246